Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Autismus v praxi – nácviky sociálních dovedností

Cílem semináře je seznámit účastníky s pojmy: triáda postižení, sociální dovednosti – základ pro fungování v sociální interakci, absence těchto dovedností – nutnost nácviků sociálních dovedností, osvojit si postup při nacvičování konkrétních dovedností – co (dovednost), kdo (učitel, asistent, rodič aj.), proč, jak (vzor, scénky, videa aj.), osvojit si nutnost rozborů sociálních situací – prevence přetížení dítěte, prevence problémového chování, rozbory konkrétních sociálních situací a návrhy možných tradičních i netradičních řešení. Stále žádaný seminář.

 

Informace o akci

Cena
800 Kč
Stav
Volno