Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Historická procházka Plzní II – Jižní předměstí

Exkurze volně navazuje na stejnojmennou první část a zahrnuje vybranou část Jižního neboli Říšského předměstí s výkladem jako metodicko – odborná inspirace k začlenění regionálních dějin do výuky dějepisu i vlastivědy na základních a středních školách. Trasa bude zahrnovat části někdejšího Říšského předměstí v prostoru vymezeném zhruba čtvercem Kopeckého sady (sever)- řeka Radbuza (východ)- železniční domažlická trať (jih) – Škodovy závody (západ). Území nabízí řadu historických souvislostí a prezentuje se budovami, které významným způsobem spoluvytvářely společenský, kulturní a hospodářský život Plzně. Exkurze je vhodná i pro zájemce, kteří první část neabsolvovali.

 

Informace o akci

Cena
500 Kč
Stav
Volno