Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Hlas, pracovní nástroj pedagoga

Během semináře se budeme zabývat mj. těmito takovými otázkami – jak mluvit hodiny bez únavy hlasu, jak “umluvit” prostor bez námahy, hlasová hygiena, práce s dechem, jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem, řečnické zlozvyky a nedostatky a jak se jim vyhnout, zvládání trémy při verbálním projevu. Teoretické zásady se následně nacvičují v praxi. Lektor prakticky předvádí dechová a hlasová cvičení, individuálně konzultuje s posluchači a prakticky s nimi nacvičuje základní hlasové návyky jako např. správné držení těla při mluveném projevu, vědomé brániční dýchání, správné tvoření hlasového tónu, způsoby, jak šetřit hlas a ekonomicky využívat dech. Lektor je herec a pedagog, vyučuje hlasovou výchovu, jevištní řeč a rétoriku na uměleckých školách v Praze.

 

Informace o akci

Cena
2 500 Kč
Stav
Volno