Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Hrajeme si s dějinami

Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Interaktivní seminář a dílna nabízí praktické ukázky činností, kterých se účastní dětští návštěvníci během vzdělávacích programů přímo v expozicích Západočeského muzea v Plzni. Tématem jsou archeologie, pravěk, středověk a novověk Plzeňského kraje. Součástí semináře bude tzv. Ateliér zaměřený na pravěká a středověká řemesla a pracovní postupy jako např. výroba záušnic, voskových obětin, mletí mouky apod. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.

 

Informace o akci

Cena
300 Kč
Stav
Volno