Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Hrajeme si s dějinami II – Za uměním do muzea

Program je připraven ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Odehrává se v expozici Užité umění/Umělecké řemeslo, která vychází ze čtyř základních tematických celků – porcelán, sklo, kovy a umění Orientu. V expozici jsou realizovány dějepisné i mezipředmětové programy pro 1. i 2. stupně ZŠ a SŠ: edukační hra Hedvábná stezka a jiné cesty tam a zase zpátky, workshop Tajemství cechu kovářského, projektový den Po stopách osudů 20. století a edukační program Gotika či baroko? Evropské styly a slohy hravě. Expozice má velký potenciál vycházející z tradice, kontinuity i kvality sbírkových fondů. Edukační programy si kladou za cíl vzbudit v dětech touhu objevovat, pozorovat, porozumět umění a nacházet v něm potěšení. Za klíčové považujeme podporovat v dětech při kontaktu s uměleckým dílem emoční reakce, které jsou předpokladem pro vytvoření pozitivního vztahu k umění a historii. Akce je převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni.

 

Informace o akci

Cena
300 Kč
Stav
Volno