Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Hrajeme si s písničkou po celý rok

Na semináři bude lektorkou vysvětlen proces tvoření hlasu, zapojování dechové opory, správné artikulace a následnou schopnost odhalení logopedických nedostatků u dětí. Rozdělíme si celý rok do čtyř ročních období, výběr písní bude navazovat na tradice, pranostiky a témata prolnou celým školním rokem. Seminář by měl podpořit pedagogy v praktickém využití svého i dětského mluvního a zpěvního hlasu u konkrétní písně. Součástí bude metodická ukázka dechových, artikulačních a hlasových her pro děti. Ukázka rytmizace textu za doprovodu rytmizačních nástrojů, logopedická průprava jednotlivých hlásek v písni, hry na tělo a pohybová průprava u jednotlivých písní a jejich jednoduchý hudební doprovod. Účastník semináře bude moci pracovat s výběrem písní po celý školní rok. Teoretická část o tvoření hlasu, práci s dětských hlasem v intonačním rozsahu, lidová píseň jako součást vzdělávacího procesu u dětí předškolního věku, specifika logopedických obtíží u dětí, podpora výslovnosti a artikulace pomocí písně, ukázka dechových, artikulačních a hlasových cvičení v praxi, metodická část, osvojení konkrétních pěveckých činností, rozdělení roku na čtyři roční období, dvě písně na každé období, výběr písní pro artikulaci, rytmizaci, hru na tělo, hru v pauze, hlasovou průpravu

 

Informace o akci

Cena
1 200 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP