Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Hry ve výuce matematiky

Vzdělávací seminář bude složen z těchto témat: 1. Přímá úměrnost (užití trojčlenky – skupinová práce), 2. Konstrukční úlohy: např. konstrukce trojúhelníků (třídící a rozhodovací aktivita – skupinová práce), 3. Množina všech bodů dané vlastnosti (dramatizace – celá skupina posluchačů), 4. Soustavy rovnic (třídící a rozhodovací aktivita – skupinová práce), 5. Grafy funkcí (třídící a rozhodovací aktivita – skupinová práce), 6. Rovinné a prostorové útvary (terminologie – skupinová práce), 7. Tvorba modelů těles (bez pomoci lepidla a nůžek), 8. Úvod do algebry (terminologie, podpora odhadu výsledku, náhoda – práce ve dvojici), 9. “Matematický poker” (číselné kombinace, strategie, taktika-individuální práce.

 

Informace o akci

Cena
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP