Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Nadané dítě v mateřské škole

Seminář vznikl na základě diskutované problematiky dětí nadaných a s vysokým potenciálem na úrovni MŠ, vychází z potřeby vyhledávání těchto dětí od nejranějšího věku – viz šetření ČŠI ve školním roce 2021/2022.Seminář seznámí účastníky problematikou vyhledávání, identifikace a nominace nadání v předškolním období, jako klíčovou oblast systému péče o nadání v MŠ. Obeznámí učitelky a vedoucí pracovníky v MŠ s jednotlivými oblastmi, procesu identifikace nadání a napomůže jim v tom, jak tento proces nastavit a jak v něm participovat.
Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s projevy nadaných dětí, se specifikými odlišnostmi vývoje těchto dětí v předškolním období, v oblasti biologické i psychické, s pojmy zvýšená sezibilita a divergentní myšlení, s typologií nadaných dětí, s metodami pedagogické identifikace nadání, spoluprací s poradnou na diagnostice nadání, komunikací problematiky vyhledávání nadání s rodiči, s kolegyněmi v předškolním zařízení a s vedením školy. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet oblast identifikace nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole. V návaznosti na poslední zmíněné se účastníci seznámí s důležitostí rané stimulace a v návaznosti s pojmy myelinizace a diferenciace mozkové kůry a plasticita mozku a jejich důležítostí pro další vývoj dítěte.

 

Informace o akci

Cena
800 Kč
Stav
Volno