Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Nebojme se hudební výchovy

Volné pokračování řady metodických setkání. 1. Co dělat, když třída nezpívá (praktický seminář zaměřený na možnosti práce s pěvecky nerozvinutou třídou, odlišnosti metodického vedení žáků na počátku školní docházky a při přechodu na 2. stupeň ZŠ, rozvoj základních pěveckých dovedností.2. Možnosti a trendy ve výuce hudební výchovy na ZŠ (seznámení s trendy ve výuce hudební výchovy, s různými učebnicemi, zpěvníky, časopisy, …). 3. Výměna zkušeností učitelů hudební výchovy (zkušenosti se ŠVP, úspěchy a problémy ve vlastní pedagogické práci, náměty na další metodické akce v oblasti hudební výchovy) pokračování řady metodických akcí.

 

Informace o akci

Cena
800 Kč
Stav
Volno