Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Novinky, trendy a inspirace pro ICT koordinátory a informatiky

Cílem tohoto 16 hodinového semináře je přiblížit stávajícím ICT koordinátorům, ale také učitelům informatiky neformálně vykonávající tuto funkci, novinky a trendy ve vzdělávání v kontextu s využíváním digitálních technologií ve školách a poskytnout jim klíčové rozšiřující informace z následujících oblastí, které úzce souvisí vykonávání funkce ICT koordinátora ve škole:

1) Kolegiální podpora a šíření digitáních kompetencí ve škole,
2) Školní informační systémy, systémy pro řízení výuky (platformy Microsoft a Google),
3) Propagace školy, webová prezentace a sociální sítě,
4) Plánování rozvoje a nastavení vize školy v rámci integrace ICT do života školy,
5) Evaluace a autoevaluace v rámci využívání digitálních technologií ve škole,
6) Evropský rámec digitálních kompetencí učitelů,
8) Koncepce nového standardu pro ICT koordinátory.

Všechny informace budou poskytnuty s ohledem na předchozí nasbírané praktické zkušenosti z mnoha škol i dvouletého projektu Rozvoje digitálních kompetencí SŠ učitelů v Plzeňském kraji.

 

Informace o akci

Cena
3 000 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP