Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Přístup k žákům s ADHD a možnosti jejich podpory

Seminář je postaven na zkušenostech s prací s dětmi s ADHD, z individuální práce s těmito dětmi i jejich rodiči, s růstovými skupinami rozvíjejícími sociální a komunikační dovednosti i s edukací a podporou rodičů a pěstounů. ADHD – geneticky podmíněná dispozice k neklidnému, nesoustředěnému a těžce předvídatelnému chování, projevy. Vliv stylu výchovy na chování dítěte s ADHD. Jakých chyb se rodina dopouští? Pocity viny, strach ze selhání, dlouhodobý stres, ohrožení vztahů v rodině. Podpora dítěte s ADHD rodiči, učiteli, asistenty pedagoga. Zásady přístupu k dítěti s ADHD. Zvládání stresu při práci s dítětem s ADHD. Aktivity rozvíjející sociální a komunikační dovednosti a jejich význam při práci se třídou, způsob komunikace. Příklady dobré praxe. Výměna zkušeností účastníků semináře. Stále žádaný seminář.

 

Informace o akci

Cena
1 500 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP