Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 1. pololetí školního roku 2024/25.

Psychická odolnost pedagoga a jak jí dosáhnout (webinář)

Na webináři se účastníci seznámí s tématem psychické odolnosti. Zdravý, vyrovnaný a psychicky odolný učitel = spokojené děti. Toto téma zasluhuje naši pozornost, má stále větší význam v profesním i soukromém životě jedince. Ukazuje, jakými strategiemi zvládají lidé překážky a protivenství. Jak je možné, že někdo zvládá tolik náročných věcíi a druhý se hroutí pod malichernostmi? Každý z nás si přinesl do života jiný vklad psychické odolnosti. Dobrá zpráva je, že příslušným dovednostem a postojům se můžeme celý život učit. 1 h – Definice psychické odolnosti v kontextu pedagogických pracovníků. Vyjasnění základních pojmů (resilience, optimismus, umět přijímat, zaměření na řešení. 2 h- Interaktivní cvičení, forma sebereflexe „ Kde se nacházím já”. 2 h – Cvičení zaměřené na pohled na sebe sama a zhodnocení vlastních prvků psychické stability. Práce v malých skupinách s reflexí do celé skupiny.Témata zaměřená na pracovní a osobní vztahy, převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí, mít vlastní životní vizi. 1h – Diskuse k tématu, postřehy účastníků, vlastní zkušenosti s pedagogy vyrovnanými a nevyrovnanými. Jak tyto osobnosti působí na své okolí a jak ho ovlivňují.

 

Informace o akci

Cena
1 200 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP