Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Škola připravená podpořit

V minulých 3 letech jsme se v KCV intenzivně zaměřovali na oblast podpory a rozvje rovných příležitostí ve vzdělávání. Jako cestu jsme zvolili podporu škol při tvorbě funkčních školních poradenských pracovišť (ŠPP). Vydefinovali jsme stěžejní kritéria pro (ne)fungování ŠPP. Ve spolupráci s aktivními školami a dalšími sociálními partnery jsme pojmenovali kritéria funkčního ŠPP a navrhli pro něj koncepci. Tu nabízíme školám jako odrazový můstek pro vytvoření funkčního ŠPP – týmu lidí, které vnímáme jako stěžejní v rámci koordinace a spolupráce na tématech rovných příležitostí.
Přijďte se seznámit s (1.) kritérii funkčního ŠPP; (2.) koncepcí, která na kritéria nasedá a může vám pomoci s nastavením funkčního ŠPP u vás ve škole; (3.) dalšími možnostmi naší podpory. Vzdělávací program chceme zároveň uchopit jako prostor pro sdílení vaší praxe a potřeb v daném tématu.

 

Informace o akci

Cena
1 400 Kč
Stav
Volno