Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 1. pololetí školního roku 2024/25.

Tělesná výchova bez soutěžení

Tělesná výchova je z pravidla postavena na poměřování a kvantifikování výkonu a může se tak stát demotivující pro méně nadané žáky. Jak motivovat všechny děti k pohybové aktivitě, podpořit kolektiv ve spolupráci a komunikaci? Během vzdělávací akce se seznámíme s metodami nekompetitivních pohybových aktivit vycházejících z principů nového cirkusu. První polovina bude věnovaná komplexním pohybovým hrám, které kladou důraz na prožitek žáka, komunikaci ve skupině a spolupráci. Hra bude zakončena ukázkou vedení reflexe následující po hře. Druhá polovina bude věnována principům párové a skupinové akrobacie a pomůže pedagogům vytvořit baterii cviků a jejich variant pro dvojice menší skupiny i celou třídu. Důraz bude kladen na správnou metodiku provedení jednotlivých cviků. Účastnící si prakticky vyzkouší všechny představené cviky.

 

Informace o akci

Cena
1 300 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP