Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Workshop mentorských dovedností pro vedoucí pracovníky škol

Workshop mentorských dovedností volně navazuje na vzdělávací program Základy mentoringu (23000152) nebo poskytuje pokročilejším účastníkům prostor pro reflexi svých mentorských dovedností a jejich nácvik a rozvoj. V jednotlivých tématických blocích (naslouchání, podpora, konfrontace, zpětná vazba, hodnocení, vedení mentorského procesu) účastníci společně pracují a rozvíjejí uvedená témata. Základem programu je aktivní účast na tréninku mentorských a komunikačních technik a metod a reflexe zkušeností účastníků v bezpečné atmosféře. Nácvikem účastníci ucelují své postoje v přístupu ke kolegům a žákům a osvojují si tak samotné mentorování.

 

Informace o akci

Cena
1 200 Kč
Stav
Volno