Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Žáci s LMP, SPU a PAS v inkluzivním vzdělávání

Seminář je zaměřen na prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti LMP, SPU a dysfázie. Jaké jsou specifické obtíže a bariéry ve vzdělávání, jakou formou s dětmi pracují. Zdůraznění nejen omezení vyplývajících z diagnózy, ale též pozitiva, která inkluzivní vzdělávání přináší. Bude řešeno i vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální. Jaká jsou pozitiva jednotlivých metod, jaká úskalí představují. Volba metody s ohledem na potřeby žáků s LMP, SPU, dysfázií. Bude řešen písemný projev, technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov. Jaké kognitivní funkce ovlivňují zvládnutí gramatiky? Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku. Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti. Omezení vyplývající s obtíží jednotlivých žáků. Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů s důrazem na zkušenosti pozitivní. Řešení případných obtíží vyplývajících z výrazných odlišností mezi žáky. Hodnocení a klasifikace. Zapojení asistenta pedagoga.

 

Informace o akci

Cena
1 500 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP