Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Základy mentoringu pro vedoucí pedagogické pracovníky

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj základních mentorských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Účastníci podpoří kompetence, které jsou základem pro kolegiální podporu. Získají základní orientaci v terminologii vztažené k různým formám kolegiální podpory a specificky k mentoringu, budou ovládat základní strategie, postupy a plánování různých forem kolegiální podpory, získají základní dovednost vést mentorský rozhovor, způsoby dávání a přijímání zpětné vazby, a to vše pro oblast profesionálního rozvoje kolegů i sebe sama.
Tematicky kurz pokrývá oblasti: Mentoring v prostředí školy, koučovací přístup a kolegiální podpora, poskytování zpětné vazby a hodnocení. Témata jsou rozdělena do dvou bloků. První se věnuje teoretickým základům mentoringu v prostředí školy, druhý se zaměřuje na praktický nácvik mentorských dovedností a začlenění mentoringu do prostředí školy.

 

Informace o akci

Cena
1 500 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP