Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Studium pedagogiky pro učitele podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium je zaměřeno na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy, praktického vyučování střední školy, odborného výcviku střední školy, uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (podle par. 22, odst. 1, písm. b), zákona č. 563/2004 Sb.)

Není určeno pro doplnění kvalifikace učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů.

Cílová skupina: Uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním, kteří nemají odbornou kvalifikaci (absolventi magisterských nepedagogických programů) a uchazeči s ukončeným středním vzděláním s výučním listem, resp. s maturitou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, resp. praktického vyučování. Absolvent studia nezíská kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů.

Rozsah studia: 120 vyučovacích hodin, cyklus 10 celodenních sobotních seminářů z oblasti pedagogických věd a psychologie, pouze prezenční forma.

Obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga.

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

 

Informace o akci

Cena
8 900 Kč
Stav
Volno

Sledujte nás na sítích

Zajímává vás jak probíhaly naše vzdělávací akce, co se na nich dělo nebo co nového chystáme?