Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 1. pololetí školního roku 2024/25.

Podpora a rozvoj mediální gramotnosti pro učitele

Vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti je dnes důležitější než kdy předtím a pro bezpečné a kritické působení v digitálním světě je rozvoj nezbytnou součástí výuky ve školách. Online zdroje jsou v současnosti nejrozšířenějším médiem, kde hledáme informace a žáci by měli umět rozpoznat ty chybné a filtrovat a třídit informace správné. I když si více než 90 % učitelů myslí, že je mediální gramotnost pro současné studenty důležitá, až 60 % z nich přiznává, že se na jejich škole nevyučuje (JSNS, 2018; e-bezpečí 2021).

Proč je důležité se v této oblasti vzdělávat?

V rychle se měnícím mediálním prostředí je důležité, aby učitelé rozuměli novým trendům, technologiím a nejrůznějším informačním kanálům, které se velmi rychle proměňují. Tím mohou podpořit svoji profesní kvalitu a přizpůsobit své vyučovací metody současným potřebám. Zároveň je také důležité naučit se trénovat své kritické myšlení. Učitelé, kteří jsou schopni kriticky hodnotit informace, se mohou lépe orientovat v záplavě obsahu a rozlišovat pravdivé informace od falešných nebo zkreslených. To je nezbytné pro jejich vlastní informovanost a schopnost vést relevantní diskuse ve třídě a důsledku tyto návyky učit svoje žáky. 

  • Učitelé jsou klíčoví v procesu formování kritického myšlení a mediální gramotnosti svých žáků. Vzdělání v této oblasti umožní učitelům lépe integrovat mediální obsah do výuky, což pomáhá žákům rozvíjet dovednosti potřebné pro život v digitálním věku.
  • Mediální dovednosti jsou stále více požadované na trhu práce. Učitelé, kteří posilují mediální gramotnost svých žáků, je připravují na budoucí kariéru, kde budou tyto dovednosti klíčové.
  • Učitelé mohou sloužit jako vzory pro etické chování v online světě a ukazovat žákům, jak bezpečně interagovat v digitálním prostředí. To je zásadní pro prevenci kyberšikany a podporu zdravého digitálního chování. 
NAŠE PODPORA

Jak může probíhat vzdělávací proces?

  • Mapování současného využívání mediální výchovy: Zjistíme, jaké aktivity a metody učitelé již používají a jaké mají potřeby a očekávání v oblasti mediální gramotnosti.
  • Zorientování v mediálním světě: Ukážeme, jak vypadá každodennost vašich žáků na sociálních sítí, v čem je dnešní mediální svět jiný než dřív, jak dnes fungují dezinformace a obrana proti nim či jak do toho všeho vstupuje umělá inteligence. 
  • Vzdělávání a inspirace: Představíme vám moderní pedagogické přístupy, technologie a aktivity, které můžete začlenit do vašich předmětů.
  • Tvorba komunity: Sdružíme učitele s podobnými zájmy a poskytneme platformu pro sdílení zkušeností, tipů a osvědčených postupů.
V průběhu školního roku Vám poskytneme sérii interaktivních workshopů (online i prezenčních) zaměřených na problematiku mediální gramotnosti, současných mediálních témat a nástrojů a strategií v edukaci. Dáme vám konkrétní nástroje do výuky a naučíme vás, jak je můžete efektivně využívat k posílení mediální gramotnosti ve vašich hodinách. Odnesete si sebou obsahové materiály, které jsou přímo využitelné ve výuce. Založíme online a offline komunitu, kde budete moci pravidelně komunikovat s kolegy, sdílet zkušenosti a získávat nové nápady.
 

Program je navržen tak, aby byl maximálně flexibilní a přístupný pro všechny účastníky s přihlédnutím na aktuální potřeby a možnosti školy. Můžeme jej realizovat online i offline, což umožňuje zapojení učitelů bez ohledu na geografickou polohu či časové vytížení. Účastnit se může celý pedagogický sbor, nebo jen několik málo učitelů.  

KONTAKTUJTE NÁS

Nebojte se zeptat

Máte otázky, není vám něco jasné nebo si chcete domluvit nezávaznou schůzku?

Mgr. Michal Pelc
garant DVPP, metodik podpory
pelc@kcv.cz
602 173 024

V rámci vzdělávání mediální gramotnosti spolupracujeme s organizací zvolsi.info a obsahovou a metodickou stránku rozvoje škol budeme konzultovat s jejich odborníky a lektory.