Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Francouzština pro dospělé a mládež – začátečníci

První ročník šestiletého základního kurzu francouzštiny. Je zaměřen na osvojení základní gramatiky (zájmena, členy, pravidelná a základní nepravidelná slovesa, minulý čas složený) a slovní zásoby (pozdrav, představení se, získání základních informací, orientace v prostoru, vyjádření souhlasu a nesouhlasu). Vzdělávání v základním kurzu s časovou dotací 420 vyučovacích hodin směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 podle stupnice SERRJ. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1, po 280 hodinách A2 a po 420 hodinách B1 s možností složit mezinárodní zkoušku DELF na příslušné úrovni. Učebnice Panorama.

 

Informace o akci

Cena
4 700 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu