Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Konverzační kurz francouzštiny

Jednoletý konverzační kurz s rodilou mluvčí je určen pro posluchače, kteří absolvovali nejméně základní kurz francouzského jazyka a ovládají učivo obsažené v učebnicích Panorama. Je zaměřen na rozvoj řečových dovedností s možností využití videa, reálií a literatury. Probírána jsou aktuální témata každodenního života. Vzdělávání v konverzačním kurzu je určeno pro žáky s velmi dobrou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Vstupní úroveň je minimálně B2 podle SERRJ, výstupní úroveň je C1. Kurz je možno ukončit mezinárodní zkouškou z francouzštiny.

 

Informace o akci

Cena
5 300 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu