Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Konverzační kurz ruštiny

Jednoletý konverzační kurz pro posluchače, kteří absolvovali nejméně základní kurz ruského jazyka a ovládají učivo odpovídající úrovni B1. Je zaměřen na rozvoj řečových dovedností s možností využití videa, reálií a literatury. Probírána jsou aktuální témata každodenního života. Vzdělávání v konverzačním kurzu s rodilým mluvčím je určeno pro žáky s velmi dobrou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Možno využít i jako přípravu k maturitě. Vstupní úroveň je minimálně B1 podle SERRJ, výstupní úroveň je B1+. Kurz je možno ukončit mezinárodní zkouškou.

 

Informace o akci

Cena
5 000 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu