Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Přípravný kurz ke složení státní jazykové zkoušky všeobecné z německého jazyka

Vzdělávání v přípravném kurzu je určeno pro žáky s pokročilou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí a k přípravě na složení státní jazykové zkoušky všeobecné na úrovni C1. Vstupní úroveň je minimálně B2 podle SERRJ, výstupní úroveň je C1. Kurz předpokládá vstupní znalosti účastníků v rozsahu učebnic Sprechen Sie Deutsch I. – IV. (příp. Němčina pro JŠ I. – IV.). Je zaměřen na opakování gramatických jevů, pokračuje se v nácviku porozumění slyšenému a čtenému včetně konverzačních témat. Součástí výuky je přehled dějin a literatury německé jazykové oblasti. Učebnice a výukové materiály: Sprechen Sie Deutsch III. – IV. díl, Němčina pro JŠ III. – IV. díl, Deutsche Geschichte und Literatur, Reálie německy mluvících zemí.

 

Informace o akci

Cena
8 100 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu