Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Španělština pro začátečníky – 1. ročník

První ročník šestiletého základního kurzu určeného dospělým a studentům vyšších tříd gymnázií. Kurz je zaměřen na osvojení základní gramatiky (mužský a ženský rod substantiv a adjektiv, plurál, přítomný čas sloves ser, tener, ver a pravidelné časování sloves končících na -ar, -er, -ir, sloveso hay, vazba para + infinitiv, slovesa se změnou kmenové samohlásky, předložky de, a, en, zápor, vyjádření přítomnosti, slovní druhy, člen určitý, neurčitý, přivlastňovací a ukazovací zájmena, číslovky 1-10, 10-100, zvratná slovesa, stupňování adjektiv, předložky, příslovce množství) a slovní zásoby (pozdravy, oslovení, představování, zdvořilostní fráze, osobní údaje, popis osoby, rodina a rodinné vztahy, bydlení, profese a vzdělání, příroda, krajina, město, venkov, nákupy, barvy, popis místa, lokalizace). V rámci jednotlivých témat budou rozvíjeny všechny dílčí jazykové kompetence jak produktivní, tak i receptivní, tj. – čtení, poslech, mluvení i psaní. Po ukončení tématu následuje závěrečné shrnutí klíčových problémů, informací a slovní zásoby. Učebnice Nuevo VEN 1.

 

Informace o akci

Cena
4 700 Kč
Dostupnost
Obsazeno

Zůstaňte v kontaktu