Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Čeština pro cizince

V rámci aktuálně probíhajícího projektu Let´s Grow! se zaměřujeme na podporu při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělání formou komplexní podpory.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci. Ti po splnění povinné školní docházky (většinou v zemi původu) nemají možnost se bezplatně učit česky a neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání. Aktivity v projektu tak reagují na tuto situaci a cílí na zvýšení šancí žáků na přijetí a úspěšné studium na škole odpovídající jejich potenciálu.

Aktuálně probíhající kurzy

Intenzivní výuka českého jazyka s dotací 1 100 hodin v průběhu jednoho školního roku (září – červen).

Cílem kurzu je příprava na studium na české střední škole a její úspěšné dokončení. Součástí kurzu je i výuka matematiky a angličtiny a podpora v oblastech, které budou reagovat na individuální potřeby každého z účastníků kurzu.

Kurz je určen mladým migrantům, kteří mají dokončenou základní školu. Rádi by studovali střední školu v ČR, ale jejich jazyková úroveň pro zahájení a úspěšné dokončení studia na střední škole je nedostatečná (tj. úroveň A0, A1).

Kurzy pro mladé migranty, kteří ukončují základní školu nebo studují střední školu v Plzeňském kraji, ale jejich znalost českého jazyka (na komunikační či akademické úrovni) je nedostatečná.

Kurzy v rozsahu 30 lekcí (1 lekce = 90 minut) jsou zaměřené na čtení, psaní, mluvení, poslech a gramatiku.

Jedná se o přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ, zdokonalovací kurzy pro žáky SŠ či přípravný kurz k maturitě z českého jazyka a literatury.  

Plánované kurzy

Jedná se o 100 hodin intenzivní výuky českého jazyka pro slovanské žáky, kteří jsou přijati na střední školu. Výuka a její tempo bude přizpůsobeno aktuální jazykové úrovni účastníků kurzu a posun v komunikačních dovednostech bude ověřován formou testu. Šíře následné podpory při zahájení studia na střední škole se bude odvíjet od potřeb konkrétního žáka.

Tento kurz má za cíl připravit mladé lidi s malou znalostí českého jazyka (A0, A1, A2-B1) pro vstup na střední školu.

Do kurzu je možno se přihlásit, pokud:

  • je ti 15 –19 let
  • pocházíš z některého ze slovanských států (např. Ukrajina, Bělorusko, Bulharsko, Slovensko)
  • máš rozhodnutí o přijetí na střední školu v České republice
  • chceš zlepšit svou znalost českého jazyka
  • nevadí ti učit se v době letních prázdnin


Rozsah kurzu: 100 hodin výuky českého jazyka
– 5 dní v týdnu, každý den 5 hod.
Forma kurzu: prezenční (nutná min. 80% docházka)
Místo realizace: Plzeň, Tylova 33
Kapacita kurzu: max. 12 osob
Vratná záloha:1500 Kč (v případě splnění podmínek kurzu bude záloha vrácena zpět)
Hodnocení: na začátku i na konci kurzu projdeš testem, nemusíš se ale ničeho obávat, test ti ukáže, jak se zlepšuješ.

OSOBNÍ KONZULTACE

Zajímáte se o konkrétní kurzy?

Potřebujete více informací ke konkrétním kurzům? Hledáte více informací?

Kontaktujte členy týmu Let´s Grow! 

Projekt je financován nadací The Velux Foundations a aktivita “Česky levou zadní online” je spolufinancována z Nadace Kooperativy. Realizovaný je ve spolupráci s META, o. p. s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání a JCMM.

Partneři projektu