Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Let´s Grow - podrobný popis kurzů

Aktuálně probíhající kurzy:

Roční kurz češtiny pro cizince

Intenzivní výuka českého jazyka s dotací 1100 hodin v průběhu jednoho školního roku (září – červen).
Cílem kurzu je příprava na studium na české střední škole a její úspěšné dokončení. Součástí kurzu je i výuka matematiky a angličtiny a podpora v oblastech, které budou reagovat na individuální potřeby každého z účastníků kurzu. Kurz je určen mladým migrantům, kteří mají dokončenou základní školu, rádi by studovali střední školu v ČR, ale jejich jazyková úroveň pro zahájení a úspěšné dokončení studia na střední škole je nedostatečná (tj. úroveň A0, A1).

Zdokonalovací kurzy

Kurzy pro mladé migranty, kteří ukončují základní školu nebo studují střední školu v Plzeňském kraji, ale jejich znalost českého jazyka (na komunikační či akademické úrovni) je nedostatečná.
Kurzy v rozsahu 30 lekcí (1 lekce = 90 minut) jsou zaměřené na čtení, psaní, mluvení, poslech a gramatiku. Jedná se o přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ, zdokonalovací kurzy pro žáky SŠ či přípravný kurz k maturitě z českého jazyka a literatury.

Plánované kurzy:

Letní kurzy češtiny pro cizince

Jedná se o 100 hodin intenzivní výuky českého jazyka pro slovanské žáky, kteří jsou přijati na střední školu. Výuka a její tempo bude přizpůsobeno aktuální jazykové úrovni účastníků kurzu a posun v komunikačních dovednostech bude ověřován formou testu. Šíře následné podpory při zahájení studia na střední škole se bude odvíjet od potřeb konkrétního žáka.

Tento kurz má za cíl připravit mladé lidi s malou znalostí českého jazyka (A0, A1, A2-B1) pro vstup na střední školu.

Do kurzu je možno se přihlásit, pokud:

  • je ti 15 –19 let
    pocházíš z některého ze slovanských států (např. Ukrajina, Bělorusko, Bulharsko, Slovensko)
  • máš rozhodnutí o přijetí na střední školu v České republice
  • chceš zlepšit svou znalost českého jazyka
  • nevadí ti učit se v době letních prázdnin

Termín kurzu: 31. 7. – 25. 8. 2023
Rozsah kurzu:100 hodin výuky českého jazyka – 5 dní v týdnu, každý den 5 hod.
Forma kurzu: prezenční (nutná min. 80% docházka)
Místo realizace: Plzeň, Tylova 33
Kapacita kurzu: max. 12 osob
Vratná záloha:1500 Kč (v případě splnění podmínek kurzu bude záloha vrácena zpět)
Hodnocení: na začátku i na konci kurzu projdeš testem, nemusíš se ale ničeho obávat, test ti ukáže, jak se zlepšuješ.