Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Spolupráce škol a firem

Dynamika změn ve světě práce by se měla odrážet také ve spolupráci škol a zaměstnavatelů. Už nestačí jen domluvit pár exkurzí a zajistit odbornou praxi, ze kterých nejsou moc jasné výstupy. Hledáme spolu s Vámi nové formy spolupráce (např. jednodenní stáže – stínování) a zpracováváme metodické postupy, zahrnující také individuální kariérové poradenství, pomáháme žákům i pedagogům zorientovat se v důležitých fenoménech jako měkké (přenositelné) kompetence, firemní kultura či měnící se požadavky na zaměstnance. Rozšiřujeme způsoby spolupráce z prostředí odborného školství také na gymnázia.

Proč téma přinášíme do škol?     

Mnoho škol má již vytvořenou síť spolupracujících zaměstnavatelů (pro odborné praxe). Tato spolupráce jede často v zajetých kolejích a příliš nereflektuje míru změn, kterými svět práce prochází. Firmy volají po flexibilních absolventech ochotných učit se novým postupům a školy naopak požadují kapacity a vybavení pro odpovídající přípravu budoucích tvůrců světa práce.

Užší vazby mezi oběma světy se ukazují jako žádoucí cesta pro udržitelný rozvoj, a je proto potřebné společně hledat způsoby, jak tyto vazby tvořit, rozvíjet a vést k oboustranné spokojenosti, například akcentem na individualizované kariérové poradenství a vzdělávání.

Díky projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji máme k dispozici databázi subjektů spolupracujících se školami. Tato databáze je vzhledem k požadavkům firem jen interní a mají ji k dipozici naši poradci. Máte-li zájem, kontaktujte nás.

Naše metodiky

NázevVelikostDatum přidáníStáhnout
Exkurze - metodická infografika3.04 MB13.09. 2023 Stáhnout
Exkurze - deník1.51 MB13.09. 2023 Stáhnout
Ohlédnutí za prázdninovými aktivitami8.48 MB13.09. 2023 Stáhnout
Reflexe praxí - pracovní list3.05 MB28.11. 2023 Stáhnout
Stáže - deník 11.59 MB13.09. 2023 Stáhnout
Stínování - deník 8.73 MB13.09. 2023 Stáhnout
Stínování - metodická infografika 8.90 MB13.09. 2023 Stáhnout

Příklady dobré praxe