Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Newsletter Kariérového poradenství – červen 2024

Milí příznivci KCV a kariérového poradenství a vzdělávání,
s radostí Vám přinášíme nejnovější vydání našeho čtvrtletního newsletteru, plného inspirace a užitečných informací pro Vaši poradenskou praxi. Najdete tu souhrn našich aktivit v Plzeňském kraji, inspirativní příběhy a praktické tipy, které Vám pomohou v každodenní práci s Vašimi žáky a studenty. Naším cílem je podporovat Vás v této důležité roli a poskytovat vám nástroje, které usnadní Vaši práci a pomohou efektivně vést děti a dospívající k jejich profesnímu úspěchu. Přejeme vám příjemné čtení.

Tým kariérového poradenství KCV

 

„Kariérový balíček“ pro školy

Od září 2024 budeme nabízet školám komplex aktivit kariérového poradenství. Tento “balíček” obsahuje:

  • nový zážitkový workshop pro žáky a žákyně zaměřený na kompetenční myšlení ve vztahu k vlastní kariéře,
  • dva krátké kurzy pro pedagogy zaměřené na změny na trhu práce a práce s kompetenčním portfoliem a na odbourávání genderových stereotypů ve vztahu ke kariéře;
  • e-learning pro rodiče rozvíjející jejich rodičovské kompetence směrem k podpoře jejich dětí na kariérní cestě;
  • pro střední školy také aktivní spolupráci a podporu při vytváření nebo úpravě kompetenčních profilů absolventů jednotlivých oborů dané SŠ.

Tyto aktivity nabízíme v rámci projektu Posviť si na budoucnost bez předsudků, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Uvítáme, pokud bude mít škola zájem o celý „balíček“, ale nebráníme se ani diskuzi o jiných variantách. Zajímá Vás naše nabídka? Kontakt: Barbora Kreislová, kreislova@kcv.cz, 731 410 126.

 

Kariérový INSPIROMAT

Rádi bychom připomněli výstup posledního Inspiromatu pro kariérové poradce, který proběhl 17. dubna 2024. Na jarním setkání bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech propojení školy s pracovní realitou a sdílet zkušenosti s nejrůznějšími programy, které školy využívají nebo si je samy vytváří.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili přehled, co vše se v Plzeňském kraji děje a může dít, ať už formálně či neformálně. Vytvořili jsme tuto přehlednou tabulku PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU pro inspiraci všem ostatním.
Příští osobní setkání bude 13. listopadu 2024, zapište si do kalendářů už teď, těšíme se na vás!

 

StartKa doběhla do cíle svého prvního školního roku

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o rozjezdu nového projektu Start kariéry v Plzeňském kraji a první běh přetnul cílovou pásku. Vybraní žáci ze všech 5 středních škol, které byly do projektu zahrnuty, mají za sebou sérii workshopů zaměřených na rozvoj kariérních kompetencí, individuálních pohovorů, exkurzí, seminářů s odborníky ze světa práce a někteří z nich i stínování. Ty z nich, kteří se rozhodli využít možnosti delších placených stáží u vybraných zaměstnavatelů, čeká ještě tato cenná pracovní zkušenost.
A co můžeme v cíli prvního běhu konstatovat? Chceme ocenit chuť velké části žáků využít benefity, které projekt nabízí, a ochotu sdílet své sny, úspěchy i obavy, které se s koncem středoškolského vzdělávání přirozeně pojí. My sami jako poradci si odnášíme cenné zkušenosti a určitě budeme v dalším běhu ještě více akcentovat individuální rovinu práce s cílovou skupinou, zaměříme se na systematičtější vedení procesu práce s portfolii a pokusíme se úžeji zapojit výchovné/kariérové poradce dané školy. Větší sebevědomí, rozhled a snad i schopnost konstruktivněji uvažovat o vlastní vzdělávací a profesní dráze účastníků prvního běhu jsou výstupy, které nás vnitřně moc těší a motivují k další práci. Už nyní se těšíme na žáky ze stávajících i nových oborů zapojených škol, s nimiž se společně rozběhneme do dalšího školního roku.

 

Předčasný konec projektu Let´s Grow a co dál

Partnerská organizace Meta, o. p. s. se rozhodla ukončit s námi spolupráci na projektu „Let´s Grow!“ k 31. 8. 2024. V rámci projektu jsme podporovali mladé migranty při začleňování do středoškolského vzdělávání formou komplexní podpory (např. kurzy českého jazyka, kariérového poradenství, adaptačními aktivitami, doučováním nebo psychosociální podporou).
Díky projektu jsme v létě 2023 zrealizovali první Letní intenzivní kurz. Letos (od 5. do 30. 8. 2024, 100 hodin) proběhne druhý ročník. Aktuálně je kapacita Letního intenzivního kurzu již naplněna! Dále jsme zorganizovali pět Zdokonalovacích kurzů v Plzni a Klatovech (ve školním roce 2023/2024, každý z kurzů min. 50 hodin).
A významnou aktivitou v rámci projektu byla realizace prvního běhu Ročního přípravného kurzu, do kterého bylo přijato 24 žáků s minimální znalostí českého jazyka. Z těchto 24 žáků bylo 22 přijato na střední školy v Plzeňském kraji. Dne 28. 6. 2024 si naši žáci převezmou své vysvědčení a certifikáty o absolvování Ročního přípravného kurzu a my jim tak přejeme úspěšný start do dalších let.
Rozhodnutí o ukončení spolupráce nás zaskočilo. Nicméně v současné době situaci intenzivně řešíme a snažíme se najít možnosti, jak cílovou skupinu žáků – cizinců podporovat i nadále. Primárně se snažíme o realizaci celoročního kurzu pro vícejazyčné žáky, kteří mají ukončenou ZŠ a jejich ne/znalost českého jazyka jim zatím brání v úspěšném zvládnutí dalšího studia na vybrané SŠ v ČR. V současné době se mohou zájemci o celoroční kurz předběžně registrovat zde: https://www.kcv.cz/js/jazykova-vyukaa-kurzy/cestina-pro-cizince/. O vývoji situace budeme průběžně informovat jak zájemce o jazykové kurzy, tak i naše sociální partnery.

 

17 „statečných“ a kvalifikovaných kariérových poradců na školách v Plzeňském kraji

Už 17 osob ze základních a středních škol v Plzeňském kraji úspěšně prošlo zkouškou z profesní kvalifikace kariérová poradkyně / kariérový poradce (75-004-R) podle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.
Krajské centrum vzdělávání je „autorizovanou osobou“ pro tuto zkoušku, a tak naši poradci, kteří jsou akreditovaní být zkoušející, měli tu čest být v posledních cca 2 letech u toho, když se (zatím) 17 kariérových poradců – pedagogů rozhodlo ověřit svoje kompetence a dovednosti vést kariérové poradenství. Z našich zkušeností a zkušeností těch, kteří zkouškou úspěšně prošli, je zkouška přínosná nejen výsledným certifikátem, ale právě obdobím přípravy, které dává příležitost uvědomit si, kolik jste toho už ve škole udělali a děláte, příležitost zdokumentovat a reflektovat proces dlouhodobější kariérové podpory konkrétního žáka nebo žákyně i skupinového kariérového programu pro celou třídu. Tyto i další podklady jsou součástí portfolia, které jsou reálným východiskem pro ověření Vašich kompetencí kariérového poradce či poradkyně. Ale upřímně, i tím, co nás, jako profesní kolegy z Krajského centra vzdělávání nejvíce zajímá – Vaše praxe, Vaše zkušenosti, pokusy i omyly, ze kterých se učíte, první kroky, úspěchy i osvědčené postupy, Vaše pochopení kariérového poradenství v kontextu Vaší školy, porozumění pojmům i spolupráci všech důležitých aktérů na poli kariérového poradenství, které má v dnešním světě své místo. Máme tedy radost, že se nám rozšiřují místa na mapě Plzeňského kraje, kde jsou kvalifikovaní poradci, jejichž služby kariérového poradentství mohou sloužit žákům škol přímo na jejich půdě.
Jmenovitě jsou na naší pomyslné mapě: na středních školách – Eva Kletečková a Jakub Siegl z Gymnázia Františka Křižíka v Plzni, Martina Pašková z Gymnázia Luďka Pika Plzeň, Helena Kotálová z Plzeňské obchodní akademie, Lenka Benešová nově na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech, Miluše Rezková ze Sportovní a podnikatelské střední školy v Plzni, Karel Konopík ze Středního odborného učiliště v Domažlicích, Alena Kadlecová ze Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, Lenka Filgásová ze Střední odborné školy živnostenské Planá, Petra Krsová a Lenka Tichá z Odborné školy výroby a služeb Plzeň a Lucie Staňková ze SŠ Horažďovice.
Na základních školách – Lenka Bečvářová ze ZŠ Čapkova v Klatovech, Aneta Süčová z 11. ZŠ Plzeň, Radka Bolanová a Klára Šístková z OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň. A také Zuzana Sahulová z Regionální rozvojové agentury, která je naším partnerem v kariérovém poradenství, např. při realizaci festivalu Posviť si na budoucnost.
Těšíme se na nové adepty pro složení zkoušky a na společné profesní setkávání. Více viz náš web Profesní kvalifikace | KCV KP.

 

Připravujeme: Kabinet školního psychologa

Kabinet školního psychologa vznikl jako reakce na nedostatek školních psychologů na školách v Plzeňském kraji již v projektu Vzdělávání 4.0. Tento prostor je určen pro zájemce z různých škol (třídní učitele, asistenty pedagoga, pedagogické pracovníky, členy týmu školních poradenských pracovišť, vedení školy), kteří chtějí konzultovat specifické situace žáků a tříd se školními psychology.
Bohužel se situace s množstvím školních psychologů v Plzeňském kraji nemění a problémových situací ve školách neubývá. Ze strany škol vnímáme zájem o pokračování této aktivity. Proto tento vyzkoušený a osvědčený formát (osobní setkání min. 4 x ročně) v nadcházejícím školním roce obnovíme. Budeme jej opět nabízet i nadále zdarma.
Už nyní Vás zveme na říjnový kabinet, který se uskuteční 16. 10. 2024 od 15:00 jako vždy v Tylově 33 v Plzni.

 

Jak můžeme podpořit růst všech – žáků i pedagogů?

Vysokým očekáváním, které inspiruje, motivuje a je výzvou! V KCV věříme, že každý člověk má potenciál, který stojí za to rozvíjet tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat v současné měnící se společnosti. A právě proto máme vysoká očekávání od všech, které svou činností podporujeme – především tedy žáků a pedagogů.
To se sice snadno říká, ale mít vysoká očekávání od všech není jednoduché a ani samozřejmé. Je potřeba se zbavit předsudků, nahlížet na žáky i pedagogy z různých úhlů pohledu, vyhnout se nálepkování, škatulkování atd. Naopak ve větší míře sdílet s kolegy/němi pozitiva a silné stránky žáků a pedagogů, využít chybu jako nástroj pro učení a všímat si individuálního pokroku každého
člověka.
A právě takové závěry jsme diskutovali a potvrdili na proběhlých Inspirativních setkáních pro Školy Připravené Podpořit (videozáznamy je možné shlédnout na YouTube kanále KCV.
Jedno z online setkání bylo zaměřeno na téma Supervize ve školství. S účastníky jsme se shodli, že supervize nabízí bezpečný prostor pro zastavení, sebe/reflexi, sdílení a nadhled, který je velice užitečný pro profesní rozvoj pedagogů a prevenci syndromu vyhoření.
V druhém online setkání jsme se věnovali tématu Žákovských portfolií jako prostředku podpory individualizace. I v tomto setkání jsme se dostali k tomu, že očekávání učitele od žáka má vliv na jeho chování k žákovi (např. vstřícné chování, povzbuzení, pomoc, trpělivost, ocenění drobných pokroků). Žák poté začne měnit své postoje k učiteli, práci, předmětu, začne se více snažit a tím posiluje učitelovo očekávání.
Od nás můžete očekávat, že v online Inspirativních setkání pro Školy Připravené Podpořit budeme pokračovat i v příštím školním roce. Opět se budeme snažit přicházet s aktuálními tématy a hosty, kteří jsou ochotni se podělit o své znalosti, zkušenosti a názory. Máte-li jakýkoliv podnět ke zlepšení, návrh na téma či konkrétního hosta, ozvěte se! Kontakt: Michaela Svobodová, svobodova@kcv.cz.

 

Chystané akce:

  • Kariérový INSPIROMAT – 13. listopadu 2024 (viz článek výše).
  • Kabinet školního psychologa – 16. 10. 2024 (viz článek výše).
  • Crossboder seminář 24. 9. 2024: zvyšování kvality kariérového poradenství prostřednictvím spolupráce – české centrum Euroguidance připravuje ve spolupráci s dalšími centry Euroguidance setkání s tématem „zvyšování kvality kariérového poradenství prostřednictvím spolupráce“. Během workshopů a diskuzí budou mapovat možnosti spolupráce základních a středních škol, univerzit, nevládních organizací, podnikatelského sektoru a dalších zainteresovaných stran. Představí příklady dobré praxe ze zapojených zemí. České centrum Euroguidance vyšle na seminář několik účastníků z České republiky. Pokud máte zájem vyjet, přihlaste se přes on-line formulář do 20. června 2024.
  • Další akce Euroguidance a výzva k přihlášení do Národní ceny kariérového poradenství 2024 ZDE.

Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme kolegyni/kolegu na pozici kariérového poradce, který bude ve spolupráci s celým týmem KCV KP podporovat a realizovat kariérové poradenství v Plzeňském kraji. Potřebovali bychom někoho, kdo má praxi v kariérovém poradenství, a to zejména skupinovém. Člověka, který je otevřený, spolehlivý, důsledný a samostatný, který má praxi nebo přehled v oblasti vzdělávání a školství, výborné komunikační dovednosti, zkušenosti v práci se skupinou, lektorské dovednosti a zkušenosti s tvorbou žákovských portfolií.
Pomozte nám ho najít, sdílejte tuto informaci a také tento odkaz: www.kcv.cz/kp/stante-se-soucastinaseho-tymu/ – jako kariéroví poradci víme, že pro hledání práce a správných lidí je nejlepší využít síť kontaktů 😉 Děkujeme.

Další články v této kategorii

Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme posilu do našeho týmu Kariérového poradenství KCV! Hledáme kolegyni/kolegu na pozici kariérového poradce, který bude ve spolupráci s týmem KCV KP podporovat a realizovat kariérové poradenství v Plzeňském kraji.

Číst více
Inspirativní online setkání pro Školy Připravené Podpořit

Před třemi lety jsme v rámci projektu “Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” vytvořili prostor pro setkávání, sdílení, inspiraci a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší je. Platformu rovných příležitostí přejmenováváme, ale záměr zůstává stejný.

Číst více
Propojení školy s pracovní realitou – výstupy Inspiromatu

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se osobně sešli s kariérovými poradci ze škol Plzeňského kraje u nás v Tylovce, v Krajském centru vzdělávání, nad dalším z témat kariérového poradenství. Na jarním KARIÉROVÉM INSPIROMATU bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.