Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Pro rodiče

Jako rodiče chceme svým dětem pomoci a být užiteční při tak důležitém kroku, jakým je volba střední školy. Někdy ale naše pomoc není vítána, někdy je dokonce odmítána. A my přece chceme jen to, aby naše děti byly spokojené a šťastné a dařilo se jim nejen ve škole, ale následně i v profesní praxi a v životě…

Často si v takových chvílích nejsme jistí, jak by vlastně taková pomoc měla vypadat. Co dělat, co říkat a co naopak raději neříkat? Jak svoje děti podpořit, pomoci jim a zároveň je učit přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí? Máme je nutit k volbám, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné, nebo je nechat nasbírat vlastní zkušenosti i za cenu toho, že si “nabijí nos”?

My vycházíme z toho, že každé dítě je v něčem dobré, má silné stránky, které může rozvíjet a využít je při rozhodování o svém budoucím kariérovém směřování. Pokud o nich bude vědět.

Můžete se nechat inspirovat těmito 8 body:

1

Komunikace

Vytvářejte prostor pro komunikaci, vyjadřujte svůj pozitivní zájem, mluvte o svých potřebách, naslouchejte, zkoumejte své hodnoty a hodnoty svých dětí, přehodnocujte předsudky spojené s různými typy vzdělávání a povolání…

2

Příprava

Zmapujte si společně, co by děti potřebovaly, aby se mohly vědomě rozhodnout. Spolu také naplánujte konkrétní kroky, co ještě udělat. Pomozte jim pojmenovat jejich silné stránky, dejte jim tipy, jak se lépe poznat…

3

Sdílení

Vyprávějte dětem, jak jste to měli s volbou střední školy a s rozhodováním Vy. Co Vám pomohlo a co naopak nepomohlo. Jak to vidíte s odstupem času, vybrali byste si stejně? Je něco, co byste udělali jinak?

4

Informace o školách

Seznamte se s webovým stránkami, kde získáte přehled o aktuální nabídce oborů středních škol a další důležité informace. Zjistěte si také možnosti uplatnění absolventů a informace o přijímacích zkouškách, kritériích přijetí…

5

Informace o trhu práce

Jaké kompetence budou potřebné v budoucnu a kam se vyvíjí trh práce, jak se mění jednotlivá povolání – to vše Vám může být užitečné a může doplnit celkový pohled na volbu vzdělávací cesty Vašich dětí. Co říkají dostupná data?

6

Aktivity

Nabídněte dětem spoluúčast na aktivitách, které jim mohou pomoci si lépe vybrat – dny otevřených dveří středních škol, festivaly a veletrhy, zkušenosti z praxe – poznávání různých profesí a rozhovory s dalšími lidmi…

7

Reflexe

Pomozte svým dětem s reflexí toho všeho, co zažijí, co zjistí. Reflexe je velmi důležitá součást celého procesu výběru střední školy. Umíte klást reflektivní otázky? Víte, jak v tom může dětem pomoci jejich vlastní portfolio?

8

Kompetence

Rozvíjejte a posilujte u dětí dovednosti, které jim pomohou řídit si vlastní kariéru, tzv. career management skills (CMS). S tím souvisí i přenechání odpovědnosti za konečné rozhodnutí Vašim dětem.

OSOBNÍ KONZULTACE

Naši poradci jsou tu pro vás!

Máte pocit, že to celé potřebujete s někým probrat? Chybí Vám informace nebo podpora ve Vašich rodičovských kompetencích? Chcete, aby Vaše děti měly možnost svou situaci prodiskutovat s někým dalším, nezaujatým, nezávislým?

Články a inspirace

Novinky

Inspirativní online setkání pro Školy Připravené Podpořit

Před třemi lety jsme v rámci projektu “Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” vytvořili prostor pro setkávání, sdílení, inspiraci a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší je. Platformu rovných příležitostí přejmenováváme, ale záměr zůstává stejný.

Číst více
Nezařazené

Propojení školy s pracovní realitou – výstupy Inspiromatu

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se osobně sešli s kariérovými poradci ze škol Plzeňského kraje u nás v Tylovce, v Krajském centru vzdělávání, nad dalším z témat kariérového poradenství. Na jarním KARIÉROVÉM INSPIROMATU bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU

Číst více
Novinky

Kariérový INSPIROMAT

… aneb setkejme se osobně nad dalším z témat kariérového poradenství. Tentokrát ve středu 17. dubna ve  14  – 17 hodin v budově Krajského centra vzdělávání v Tylově ulici 33 v Plzni. Setkání je příležitostí pro všechny kariérové poradce ve škole –  na ZŠ i SŠ, výchovné poradce a další pedagogy i zájemce mimo školu o téma JAKÉ JSOU MOŽNOSTI I LIMITY PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU?

Číst více

Pomáháme vám
najít cestu

FAQ

Odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky

V čem jsem dobrý/á? Jak mám najít práci? Jak uspět u pracovního pohovoru? Jakou školu si mám vybrat? Co bych mohl/a vlastně dělat? Mohl/a bych si udělat nějaký kurz a jaký? Jak začít podnikat?

PŘÍBĚHY

Přečtěte si příběhy našich klientů

Nejste v tom sami, možná řešíte obdobnou situaci, jako někteří z našich klientů. 

Přečtěte si pro inspiraci jejich příběhy a staňte se hrdinou vlastního příběhu…

AKCE A KONFERENCE

Co se bude dít a kde se můžeme potkat

Upozorňujeme a zveme Vás na zajímavé akce související s kariérovým poradenstvím a vzděláváním nejen v Plzeňském regionu.