Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Příprava

Plánování

Každé dítě je jiné, některé potřebuje mít naplánovanou každou minutu dne, jiné zase plánování nesnáší a nechává věci náhodě. Souvisí to s jeho schopnostmi, zkušenostmi, temperamentem a dalšími faktory. Nezávisle na osobnostním nastavení ke kariérovým dovednostem patří plánování konkrétních kroků.

Můžete svým dětem pomoci sestavit plán toho, co potřebují udělat, aby byly schopné se rozhodnout. Přitom vycházejte z toho, že pro uvědomělé rozhodování děti potřebují dostatečnou míru sebepoznání – mít přehled o svých silných stránkách, vlastnostech a dovednostech, zájmech, stejně jako potřebují mít dostatečné množství informací o možnostech studia a o světě práce. 

Příklad plánu
  • prohloubit sebepoznání – napsat si svoje silné a slabé stránky, zamyslet se nad svými cíli, sepsat si svoje dosavadní úspěchy nebo zalovit ve svém portfoliu, zjistit, jak mě vidí okolí, udělat si pár testů;
  • získat informace – projít weby, navštívit školy, mluvit s lidmi ze škol, mluvit s lidmi z praxe, stínovat, číst životopisy, články, poslouchat podcasty o různých profesích, podívat se na videa o školách a profesích… (o informacích podrobně v bodu 4 a 5)
Pracovní listy, odkazy:
FAQ

Odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky

V čem jsem dobrý/á? Jak mám najít práci? Jak uspět u pracovního pohovoru? Jakou školu si mám vybrat? Co bych mohl/a vlastně dělat? Mohl/a bych si udělat nějaký kurz a jaký? Jak začít podnikat?

PŘÍBĚHY

Přečtěte si příběhy našich klientů

Nejste v tom sami, možná řešíte obdobnou situaci, jako někteří z našich klientů. 

Přečtěte si pro inspiraci jejich příběhy a staňte se hrdinou vlastního příběhu…