Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Angličtina pro dospělé – začátečníci

První ročník šestiletého základního kurzu angličtiny pro dospělé určený začátečníkům nebo tzv. falešným začátečníkům. Kurz je zaměřen na zvládnutí základních komunikativních frází, na osvojení základní gramatiky (prostý přítomný čas, prostý minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa, výrazy množství, osobní a přivlastňovací zájmena, předložky), osvojení základní slovní zásoby v tématech: státy a národnosti, rodina, zaměstnání, byt, jídlo a pití, restaurace, orientace ve městě.

 

Informace o akci

Cena
4 700 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu