Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Jste cizincem/cizinkou v České republice? Je vám 14 – 20 let? Chtěl/a byste se naučit česky tak, abyste zvládl/a studovat střední či vysokou školu odpovídající Vašemu potenciálu? Nebo by Vám znalost českého jazyka pomohla k lepšímu uplatnění na českém pracovním trhu?

S výukou českého jazyka Vám rádi pomůžeme. Vyberte si z naší nabídky jazykových kurzů ten, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Kurzy češtiny

Roční kurz

Intenzivní výuka českého jazyka v rozsahu 1 100 hodin v průběhu školního roku. Určeno vícejazyčným žákům s minimální znalostí českého jazyka, kteří mají ukončenou základní školu.

Více informací k ročnímu kurzu

Kurz je určen: mladým lidem s migrační zkušeností, kteří mají ukončenou základní školu a chtějí pokračovat ve studiu na české střední škole, ale aktuálně je jejich jazyková úroveň pro zahájení a úspěšné dokončení studia na střední škole nedostatečná (tj. úroveň A0, A1).

Cíl kurzu: příprava na studium na české střední škole a její úspěšné dokončení.

Jak výuka probíhá: Výuka probíhá každý všední den v čase od 9 – 15 hodin (čas výuky se může lišit dle rozvrhu). Vedle jazykové výuky probíhá i výuka matematiky, která vás připraví na pozdější výuku na střední škole.

Počet účastníků v kurzu: 12 osob

Trvání kurzu: jeden školní rok (od září do června).

Časová dotace a obsah kurzu: 1 100 hodin (6 hodin denně, 5 dní v týdnu) – kromě výuky českého jazyka probíhá i výuka matematiky a angličtiny a podpora v oblastech, které budou reagovat na individuální potřeby každého z účastníků kurzu.

Cena kurzu:  vratná záloha ve výši 5 000,-, která je po dodržení pravidel kurzu vrácena. A nevratná záloha ve výši 3 000,- (1 500,-/pololetí).

Co musíte splnit pro přijetí: registrace, vstupní pohovor, skupinové setkání a vstupní jazykový test, pro potřeby rozřazení do skupin.

Registrace do kurzu bude možná zde od 1. 6. 2024.

Letní intenzivní kurz

Intenzivní výuka českého jazyka s dotací 100 hodin v průběhu jednoho letního měsíce. Pro vícejazyčné žáky, kteří jsou přijati na střední školu.

Více informací k letnímu intenzivnímu kurzu

Kurz je určen: mladým lidem s migrační zkušeností, kteří jsou přijati do prvního ročníku střední školy v České republice.

Co vás v kurzu naučíme: soustředíme se na upevnění základů českého jazyka, tak aby přechod na střední školu byl, co nejjednodušší (předpokládaná vstupní úroveň českého jazyka minimálně A2).

Počet účastníků v kurzu: 12 osob

Cíl kurzu: příprava na studium na české střední škole.

Trvání kurzu: 4 týdny v srpnu

Časová dotace a obsah kurzu: 100 hodin (5 hodin denně, 5 dní v týdnu) – intenzivní výuka českého jazyka. Výuka a její tempo bude přizpůsobeno aktuální jazykové úrovni účastníků kurzu.

Cena kurzu: vratná záloha ve výši 1 500,- (v případě splnění podmínek kurzu bude vratná záloha vrácena).

Co musíte splnit pro přijetí: registrace, osobní setkání a vstupní jazykový test.

Registrace do kurzu bude možná zde od 16. 5. 2024

Zdokonalovací kurzy

Prohlubující výuka českého jazyka v průběhu školního roku. Pro vícejazyčné žáky, kteří se chystají k přijímacímu řízení na střední školu nebo již střední školu studují.

Více informací ke zdokonalovacímu kurzu

Kurz je určen: mladým lidem s migrační zkušeností z různých zemí světa, kteří se chystají studovat střední školu v České republice nebo ji již studují. Jejich znalost českého jazyka je zatím nedostatečná pro úspěšné dokončení vybrané školy.

Počet účastníků v kurzu: 12 osob

Cíl kurzu: podpora při studiu na české střední škole tak, aby jej žák/yně úspěšně dokončil/a.

Co vás v kurzu naučíme: v rámci kurzu se zaměříme na zdokonalování vaší češtiny tak, abyste byli schopni úspěšně studovat vybranou střední školu.

Trvání kurzu: max. 30 lekcí v průběhu školního roku (od září do června).

Časová dotace a obsah kurzu: 60 hodin (2 hodiny týdně) – prohlubující výuka českého jazyka. Na základě vstupního písemného testu probíhá rozřazení do skupin podle úrovně jazykových znalostí.

Co musíte splnit pro přijetí: registrace, vstupní jazykový test, pro úspěšné rozřazení do skupin.

Cena kurzu: vratná záloha ve výši 1 500,-  (v případě splnění podmínek kurzu bude vratná záloha vrácena).

Registrace do kurzů bude možná zde od září 2024.

Online kurz češtiny

Česky levou zadní online

Online výuková platforma pro dospívající mladé lidi, kteří přicházejí do České republiky bez znalosti češtiny, i jejich vyučující.


Více informací

OSOBNÍ KONZULTACE

Zajímáte se o konkrétní kurzy?

Potřebujete více informací ke konkrétním kurzům? Hledáte více informací?


Kontakt

Projekt je financován nadací The Velux Foundations a aktivita “Česky levou zadní online” je spolufinancována z Nadace Kooperativy. Realizovaný je ve spolupráci s META, o. p. s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání a JCMM.

Čeština pro cizince - cleanshot 2024 03 07 at 1211072x