Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mezinárodní zkoušky z němčiny

Mezinárodní zkoušky z němčiny - deutsch

Proč právě ÖSD? Zkratka ÖSD, která zahrnuje Rakousko, Švýcarsko a Německo, napovídá, že držitelé certifikátů mohou těžit z uznání těchto zkoušek v celém německy mluvícím regionuStejně jako u angličtiny mohou zkoušky z němčiny nahradit maturitu na školách, které to umožňují, otevírají tak nové možnosti pro studenty.

Získání jazykových certifikátů není pouze osobním úspěchem, ale také výhodou při přijímacích řízeních na vysokých školách, kde mohou zvýšit vaše šance na přijetí. Zvolte ÖSD a otevřete si cestu ke svým jazykovým a kariérním cílům!

Části zkoušky:

  • písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, písemné vyjadřování – formulář a jednoduchý text; délka trvání písemné části – 45 minut
  • ústní část: představení se, popis obrázku a řešení jednoduché situace.


Obtížnost:
Znalosti jazyka odpovídající cca 140 hodinám výuky v základním kurzu, schopnost jednoduché komunikace v běžných denních situacích.

Termíny:  7. 3. 2024  (uzávěrka 14. 2. 2024).  Pro více informací kontaktuje Mgr. Petru Hruškovou – hruskovap@kcv.cz.

Cena: 2 700 Kč pro studenty KCV, 2 900 Kč pro veřejnost

Místo konání: KCV Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

Přihláška: hruskovap@kcv.cz, nejpozději 4 týdny před termínem zkoušky

 

Části zkoušky:

  • písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis – písemné vyjadřování; délka trvání písemné části – 75 minut
  • ústní část: rozhovor na dané téma, řešení problémové situace.

Obtížnost:

Předpokládaná znalost jazyka odpovídající dvěma letům výuky v základním kurzu.
Schopnost jednoduché komunikace v běžných denních situacích.

Termíny: 7. 3. 2024  (uzávěrka 14. 2. 2024).  Pro více informací kontaktuje Mgr. Petru Hruškovou – hruskovap@kcv.cz

Cena: 2 900 Kč pro studenty KCV, 3 000 Kč pro veřejnost.

Místo konání: KCV Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

Přihláška: hruskovap@kcv.cz, nejpozději 4 týdny před termínem

Části zkoušky:

  • písemná část: skládá se ze 3 modulů, které je možno vykonávat jednotlivě nebo v libovolné kombinaci nebo všechny moduly najednou. Modul porozumění čtenému textu (65 minut, 5 úkolů), modul porozumění. vyslechnutému textu (40 minut, 4 úkoly), modul psaní (60 minut, 3 úkoly); délka trvání celé písemné části – 165 minut
  • ústní část: párová zkouška (cca 15 minut, 3 úkoly).

K této zkoušce a dále ke zkouškám B2 a C1 existuje varianta Jugendliche reflektující obsahy určené mladým lidem.
Zkouška B1 a rovněž také zkouška B1 Jugendliche ze všech modulů může nahradit maturitu z jazyka. DOPORUČUJEME STŘEDOŠKOLSKÝM STUDENTŮM 2. a 3. ROČNÍKŮ.

Obtížnost: Předpokládaná znalost jazyka odpovídající absolvování základního kurzu. Schopnost komunikovat v běžných denních situacích.

Termíny: 7. 3. 2024  (uzávěrka 14. 2. 2024).  Pro více informací kontaktuje Mgr. Petru Hruškovou – hruskovap@kcv.cz.

Cena: 3 800 Kč pro studenty KCV JŠ,  4 000 Kč pro veřejnost. Cena jednoho modulu 1 300 Kč.

Místo konání: KCV Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

Přihláška: hruskovap@kcv.cz, nejpozději 4 týdny před termínem zkoušky.

Poznámka:
Certifikát je uznáván jako doklad o základní znalosti jazyka různými státními i soukromými organizacemi v Rakousku a Německu a jako doklad pro získání německé státní příslušnosti.

TENTO CERTIFIKÁT NAHRAZUJE MATURITU.

Části zkoušky:

  • písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis a písemné vyjadřování; délka trvání písemné části – 3,5 hodiny
  • ústní část: rozhovor na dané téma, popis obrázků a komentář k nim, schopnost argumentovat a vyjádřit vlastní názor.


Obtížnost:

Předpokládaná znalost jazyka odpovídá absolvování nižšího středního kurzu, schopnost samostatně zpracovávat texty střední obtížnosti, samostatně se vyjadřovat ústně i písemně ke složitějším jevům běžného denního života.

Termíny: 7. 3. 2024  (uzávěrka 14. 2. 2024). Pro více informací kontaktuje Mgr. Petru Hruškovou – hruskovap@kcv.cz.

Cena: 4 100 Kč pro studenty KCV JŠ,  4 200 Kč pro veřejnost. 

Místo konání: KCV Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

Přihláška: hruskovap@kcv.cz, nejpozději 4 týdny před termínem zkoušky.

OSOBNÍ KONZULTACE

Chcete si ověřit Vaši jazykovou úroveň, napsat cvičný test, potřebujete konzultaci?

Objednejte se na konzultační hodiny, které jsou po domluvě každý čtvrtek od 12:00 do 13:00 h (případně déle) nebo online prostřednictvím MS Teams za poplatek 500,- Kč u Mgr. Petry Hruškové.