Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Konverzační kurz němčiny s rodilým mluvčím (září 2023 – červen 2024)

Jednoletý konverzační kurz pro posluchače, kteří absolvovali střední kurz německého jazyka a ovládají učivo obsažené např. v I. až III. díle učebnice Sprechen Sie Deutsch?, případně 6 dílů učebnice Schritte international. Je zaměřen na rozvoj řečových dovedností s možností využití videa, reálií a literatury. Probírána jsou aktuální témata každodenního života. Vzdělávání v konverzačním kurzu s rodilým mluvčím je určeno pro žáky s pokročilou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Vstupní úroveň je minimálně B2+ podle SERRJ, výstupní úroveň je C1. Kurz je možno ukončit mezinárodní zkouškou z němčiny Oberstufe Deutsch C1.

 

Informace o akci

Cena
5 300 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu