Výuka a kurzy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt (A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)

Zkoušky češtiny pro cizince A2 - cestina

V České republice se pro získání trvalého pobytu mohou cizinci povinně podrobit zkoušce z češtiny, pokud nemají jiné potvrzené jazykové kvalifikace nebo pokud nepocházejí z zemí, které jsou vyňaty z této povinnosti. Jedná se o zkoušku z češtiny pro cizince, a to na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt na úrovni A2 se obvykle skládá z několika částí, které testují různé jazykové dovednosti, jako jsou porozumění psanému textu, porozumění mluvené řeči, gramatika a slovní zásoba na úrovni odpovídající začátečnickému stupni. Cílem této zkoušky je ověřit, zda cizinec má dostatečné jazykové dovednosti pro komunikaci v běžných situacích.

 • Nejprve je nutné se zaregistrovat na internetových stránkách NPI zde 

 • V Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole Plzeň není možné se přihlašovat na zkoušku osobně, telefonicky ani e-mailem.

Potvrzení přihlášky

 • Uchazeč je povinen se na vyzvání Jazykové školy osobně dostavit do zápisové kanceláře v úřední dny s platným cestovním dokladem (pasem) k potvrzení a podepsání přihlášky. Podrobnosti budou zaslány e-mailem cca do 2 dnů po přijetí on-line přihlášky.
 • Je nutné si předem domluvit termín na potvrzení přihlášky (den a čas návštěvy) na e-mailu: svobodovae@kcv.cz.
 • Potvrzení přihlášky je na adrese: KCV, sady 5. května 42, Plzeň, studijní oddělení – I. NP vlevo, kontakty: svobodovae@kcv.cz, tel.:770 137 630

  Úřední dny: úterý a čtvrtek: 9.30 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin.

Zkouška se koná buď ve středu nebo v sobotu. V den zkoušky se uchazeč dostaví s platnými doklady v 8.00 na registraci ke zkoušce. Zkouška začíná v 9.00 hodin. Forma zkoušky je písemná a ústní.

Na webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si můžete vyzkoušet své znalosti.

 

Cena zkoušky je 3 200 Kč.

Středa 7. 2., středa 28. 2., sobota 9. 3., středa 27. 3, sobota 20. 4., úterý 30. 4., sobota 11. 5., středa 29. 5., sobota 8. 6., středa 19. 6., středa 3. 7., sobota 31. 8., středa 18. 9., sobota 12. 10., středa 23.10., sobota 2. 11., středa 13. 11, sobota 30. 11. a středa 11. 12.

Osvědčení vydává zkušební instituce nejdříve 9 dnů po konání zkoušky. Osvědčení lze vyzvednout osobně po předložení cestovního pasu nebo je odesláno doporučeně poštou.

 

 1. Získejte si přehled o obsahu zkoušky: Zkouška zahrnuje poslech, čtení, psaní a mluvení. Získání přehledu o obsahu zkoušky vám pomůže při plánování vaší přípravy.
 2. Posilňujte své čtenářské schopnosti: Snažte se číst co nejvíce. Může to být například čtení časopisů, novin, knih a podobně. To vám pomůže zlepšit vaše vokální i gramatické schopnosti.
 3. Poslouchejte české rozhlasové stanice a sledujte české televizní programy: Poslech českého jazyka v různých situacích vám pomůže zlepšit porozumění mluvenému slovu.
 4. Vyjádřete se písemně: Písemné cvičení vám pomohou posílit vaše psaní a gramatické schopnosti. Napište si dopis, e-mail, nebo kratší esej.
 5. Mluvte v češtině: Mluvení vám pomůže zlepšit vaši výslovnost a schopnost přemýšlet v češtině. Hledejte si konverzační partnery, kteří mluví česky.

To jsou některé tipy, jak se připravit na zkoušku z českého jazyka pro cizince A2.
Je důležité trénovat pravidelně a realizovat průběžnou kontrolu svých výsledků. Hodně štěstí!

Máte dotazy?

Podívejte se do sekce “Často kladené dotazy”, kde najdete odpovědi zaměřené i na zkoušky Češtiny pro cizince A2.