Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Časté dotazy / kvalifikační studia

Kvalifikační studium - obecné dotazy

Platí pro následující kvalifikační studia

  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů
  • Studium pro asistenty pedagoga podle § 20, odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů
  • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů
  • Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času (120 hodin)
  • Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času (40 hodin)

Účastník musí splňovat kvalifikační požadavky stanovené pro cílové skupiny v  anotaci jednotlivých kvalifikačních studií. V průběhu studia je nezbytná přítomnost účastníků na seminářích minimálně 80 %. Dalším požadavkem je obhajoba závěrečné práce a vykonání závěrečné zkoušky před komisí. Bližší informace o studiu a jeho průběhu obdrží účastníci na 1. semináři.

S termíny výuky jsou účastníci seznámeni vždy na 1. semináři v říjnu.

Přihlašování probíhá on-line na webu Krajského centra vzdělávání, pomocí portálu e-KCV. V případě problémů s přihlášením kontaktujte sekretariát KCV.

Není nutné platit předem. Faktura přijde účastníkům po 1. semináři v říjnu, kdy je nutné kurzovné uhradit.

Nelze, platí se jednorázově celá částka.

Studium je zahájeno v říjnu a ukončeno v dubnu. 40 hodinové studium končí v lednu.

Začátek je vždy zpravidla v 8:30 hodin, ukončení mezi 15. a 16. hodinou.

Závěrečná zkouška se koná v termínech vypsaných od dubna do června. Jedná se o pracovní dny v dopoledních, resp. odpoledních hodinách.

Ano, opravný termín je vypsán v září.