Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 1. pololetí školního roku 2024/25.

Podmínky přihlašování a odhlašování

Podmínky přihlašování na vzdělávací programy

Preferujeme elektronické přihlašování formou objednávkového portálu pro školy, e-KCV. Přihláška na vzdělávací program je závazná. V rámci e-KCV je možné se přihlásit individuálně (osobní účet e-KCV) nebo může být osoba přihlášena vedením organizace (ředitel, zástupce ředitele…), pomocí účtu školy.

Plátcem může být organizace (typicky škola) nebo si může účastník vzdělávací program hradit sám, je tedy samoplátcem.

Platba za vzdělávací program probíhá až po jeho absolvování formou faktury, která je zasílána elektronicky do škol. V případě, že účastník je samoplátce, faktura je zasílána na e-mail dané osoby.

Podmínky odhlašování ze vzdělávacích programů

Ze vzdělávacího programu je možné se zpravidla omluvit nejpozději 5 pracovních dní před jeho zahájením nebo dle informací v pozvánce na vzdělávací program. Telefonicky, e-mailem nebo pohodlně přímo v portálu E-KCV v sekci Naplánované vzdělávací programy

Později omluveným a neomluveným zájemcům bude účtováno storno ve výši 100 % účastnického poplatku.

V případě potřeby má přihlášený účastník možnost za sebe na vzdělávací program vyslat náhradníka ze svojí organizace.