Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Kvalifikační studia

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení či zájemce o účast v konkurzu na vedoucí místo podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Studium pedagogiky pro učitele podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je zaměřeno na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy, praktického vyučování střední školy, odborného výcviku střední školy…

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích

Studium je zaměřeno na přípravu asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium je zaměřeno na přípravu asistenta pedagoga, který vykonává (úplnou) přímou pedagogickou činnost.

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je zaměřeno na přípravu pedagoga volného času, případně vychovatele.

Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je zaměřeno na přípravu lektora kroužků (dílčí pedagogická činnost).

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT

Komplexní, roční vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

FAQ

Odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky

Dlouhodobě sbíráme vaše nejčastější dotazy týkající se kvalifikačních studií. Možná právě tady najdete vaši odpověď.