Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Studium je zaměřeno na přípravu lektora kroužků – dílčí přímá pedagogická činnost (podle par. 22, odst. 5, zákona č. 563/2004 Sb.)

Cílová skupina: Uchazeči s ukončeným minimálně středním vzděláním s výučním listem.

Rozsah studia: 40 vyučovacích hodin, cyklus 5 celodenních sobotních seminářů z oblasti pedagogických věd a psychologie, pouze prezenční forma.

Základy pedagogiky pro pedagogy volného času, základy psychologie, vybraná témata pedagogiky volného času.

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení, které je opravňuje vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání (např. vedení kroužků).

 

Informace o akci

Cena
4 500 Kč
Stav
Volno

Sledujte nás na sítích

Zajímává vás jak probíhaly naše vzdělávací akce, co se na nich dělo nebo co nového chystáme?