Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích

Studium je zaměřeno na přípravu asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích.

Cílová skupina: Uchazeči, kteří mají úspěšně ukončené základní vzdělání a nemají maturitu. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §22, odstavec 3, zákona č. 563/2004 Sb.

Rozsah studia: 120 vyučovacích hodin, cyklus 10 celodenních sobotních seminářů z oblasti pedagogických věd a psychologie, pouze prezenční forma.

Obecná a speciální pedagogika, osobnostně sociální rozvoj, základní aspekty výchovy, pedagogická psychologie, psychologie dítěte, komunikativní dovednosti, 40 hod. pedagogické praxe (škola, školní práce a role asistenta pedagoga, podpora žáka, systém péče o žáka, pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga).

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

 

Informace o akci

Cena
8 900 Kč
Stav
Volno

Sledujte nás na sítích

Zajímává vás jak probíhaly naše vzdělávací akce, co se na nich dělo nebo co nového chystáme?