Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Kariérové poradenství

Sekce pro odborníky, kde najdete tyto informace:

  • Co vůbec kariérové poradenství je, vymezení pojmu a jak jej vnímáme v KCV.
  • Jaké jsou formy kariérového poradenství a kdo jsou jeho poskytovatelé.
  • Jak dělat kariérové poradenství, jak se stát kariérovým poradcem a jaká je nabídka vzdělávání pro kariérové poradce

Poskytujeme metodickou podporu kariérového poradenství ve školách: plánování a realizace koncepce kariérového poradenství ve škole, jeho zasazení do celého školního poradenského pracoviště, nastavení a zavádění standardu kvality, pomoc v prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, zavádění portfolií pro rozvoj kariérových kompetencí a rozvoj spolupráce škol a firem… Máte-li zájem, obraťte se na nás přímo – můžete využít chat nebo další kontakty.

MAPA PODPORY A SPOLUPRÁCE

Najděte si partnery!

Nebuďte v tom sami, spolupracujte s dalšími lidmi a subjekty, propojte se, inspirujte se navzájem… V naší mapě si najdete partnery podle jejich zaměření nebo působnosti.

Články a inspirace

Novinky

Akce v rámci Týdne wellbeingu

Krajské centrum vzdělávání je součástí Asociace krajských vzdělávacích zařízení, což je jedna z organizací v České republice, která se staví za myšlenku, že wellbeing není jen příjemnou nadstavbou vzdělávání, ale je zcela zásadním principem, bez kterého nemáme šanci dosáhnout významného zlepšení v oblasti duševního zdraví ani v oblasti vzdělávacích výsledků studujících.

Číst více
Novinky

Newsletter Kariérového poradenství – prosinec 2023

Milé kolegyně, milí kolegové, kariéroví a výchovní poradci a další členové školních poradenských pracovišť, pedagogové a ostatní příznivci kariérového poradenství a vzdělávání,
v prosincovém vydání našeho pravidelného čtvrtletníku se dozvíte o končících a začínajících projektech, v jejichž aktivitách se s Vámi dál budeme potkávat nad tématy, kterým se dlouhodobě věnujeme, jen se mění jejich financování.

Číst více
Novinky

StartKa jede

Od září 2023 realizuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje projekt Start kariéry, který se zrodil díky aktivitám Paktu zaměstnanosti a získané podpoře z OP Zaměstnanost+. Rádi jsme se stali v projektu partnerem, který zajišťuje skupinové programy kariérového poradenství, individuální kariérové poradenství a metodickou podporu k aktivitám (exkurze, stínování apod.).

Číst více

Pomáháme vám
najít cestu

FAQ

Odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky

Co nabízíte školám? Kde najdu inspiraci do praxe? Jak se stát kariérovým poradcem/kariérovou poradkyní? Jak předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání? Jak podpořit své žáky/žákyně ve volbě další vzdělávací a profesní cesty? Jaké kurzy pro kariérové poradce nabízíte?

MAPA

Mapa podpory a spolupráce

Vyhledejte si přímo v mapě podle svých požadavků školy, podpůrné organizace, firmy, státní nebo vzdělávací instituce, které nabízí kariérové a další poradenství a služby související s podporou škol nebo jednotlivců.

AKCE A KONFERENCE

Co se bude dít a kde se můžeme potkat

Upozorňujeme a zveme Vás na zajímavé akce související s kariérovým poradenstvím a vzdělávání nejen v Plzeňském regionu.