Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Co je a co není kariérové poradenství

Naše definice kariérového poradenství

Kariérové poradenství je proces, v rámci kterého má každý z nás v průběhu celého svého života možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy.

Umožňuje nám řídit svou kariérní/životní dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v dalších oblastech a využívat k tomu své schopnosti a dovednosti.

Rozvíjí dovednosti pro řízení vlastní kariéry, kariérové kompetence.

Kariérové poradenství lze využít kdykoli v průběhu života, když člověk:

 • zvažuje kam pokračovat po dokončení základní nebo střední školy,
 • hledá další vzdělávání ve svém oboru i mimo něj,
 • hledá práci, vrací se do práce po rodičovské dovolené,
 • uvažuje o změně práce, není v práci spokojen,
 • uvažuje o podnikání, přemýšlí, jak sladit osobní a profesní život,
 • neví, jaká práce je pro něj ta pravá, aby ho bavila a dávala mu smysl,
 • potřebuje další názor, úhel pohledu, podporu.
V KCV poskytujeme kariérové poradenství (podle zakázky klienta):
 1. individuální krátkodobé  (1-2 schůzky, jedna schůzka trvá 1,5h)
 2. individuální online poradenství (online schůzka trvá 1h)
 3. individuální dlouhodobé (3 a více sezení po dobu několika měsíců).
 4. skupinové  (max. 12 osob)
Jak kariérové poradenství probíhá
 1. Téma zakázky si vždy přináší klient.
 2. Klient je expert na svůj život. Klient sám nejlépe ví, co chce a co potřebuje, co je pro něj dobré. Někdy je ale situace v klientově životě nepřehledná, zmatená, klient se nemůže nebo nechce rozhodnout, co dělat. Úkolem poradce je, aby klientovi pomohl zmapovat jeho aktuální situaci, odhalit konkrétní problém a definovat si cíl, kterého chce klient dosáhnout. Při poradenství si klient může ujasnit priority, vybrat si vhodné řešení a naplánovat postup, jak nejlépe dosáhnout svého cíle.
 3. Metody a techniky, které při poradenství používáme, směřují k motivaci a aktivizaci klienta. Výsledkem setkání je vlastní plán osobního rozvoje. Klient musí být ochotný uchopit svůj život do svých rukou a aktivně se podílet na svém osobním růstu.
 4. Poradce je průvodce na Vaší cestě, může ukázat směr, může Vám dát zpětnou vazbu na Váš pokrok a postup, ale nemůže za Vás rozhodnout. Cesta, po které jdete, je vždy jen a jen Vaše. Za její průběh a výsledek cesty, za dosažení nebo nedosažení cílů, za úspěch či neúspěch jednání je vždy zodpovědný klient.
 5. Řídíme se Etickým kodexem kariérového poradenství KCV.
Principy poskytování kariérového poradenství v KCV

Věříme:

 • v právo na seberealizaci pro každého
 • možnost volby a šanci na pomoc
 • že každý se může zlepšovat
 • že každý je tím nejlepším expertem na svůj vlastní život a sám nejlépe ví, co je pro něj dobré

Měli byste o nás vědět, že:

 • poskytujeme odborné a profesionální služby
 • respektujeme jedinečnost klienta
 • klademe důraz na osobní růst a osobní spokojenost klienta
 • spolupráce s námi je v duchu partnerství
 • zaručujeme důvěrnost služeb
 • zachováváme si nestrannost

Od našich poradkyň a poradců můžete očekávat:

 • otevřenost a dostupnost služeb široké veřejnosti
 • vstřícnost, přátelský a profesionální přístup
 • pomoc při mapování Vaší aktuální situace a potřeb
 • pomoc při hledání možností, cest a řešení, při rozhodování
 • provázení při hledání a dosahování Vašich cílů
 • zpětnou vazbu na cestě k cílům

Co my očekáváme od klientů:

 • chuť na sobě pracovat
 • osobní nasazení a aktivní přístup
 • zodpovědný přístup ke spolupráci

Další definice kariérového poradenství

Kariérové poradenství pomáhá rozhodovat se a řídit svou individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech života a využívat tak své schopnosti a dovednosti. Rozvíjí dovednosti pro řízení vlastní kariéry, kariérové kompetence. Tyto kompetence rozvíjí také kariérové vzdělávání, jako součást vzdělávacích programů škol.
Kariérové poradenství má celoživotní rozměr, formu individuální i skupinovou, osobního setkání i online. Může probíhat jako poskytnutí užitečných informací nebo jako série setkání při poradenských konzultacích. Využívá různé nástroje jako například kariérové portfolio pro mapování dovedností a zájmů. Služby kariérového poradenství jsou dostupné zdarma i komerčně.

Kariérové poradenství je služba, která pomáhá každému člověku najít si to správné místo nejen na trhu práce. Rozhodování o profesi nás totiž provází po celý život. Někdy měníme „jen“ zaměstnavatele, někdy náplň práce či obor a jindy samotnou formu zaměstnání (například odcházíme na „volnou nohu“ a zahajujeme podnikání). Cílem poradenství by měl být „správný člověk na správné židli“. Jinými slovy člověk, který je motivovaný, aktivní, využívá své nejlepší schopnosti a současně je jeho zaměstnání v souladu s aktuální životní situací (např. mu umožní pečovat o malé děti nebo věnovat se zájmovým aktivitám).

Další poskytovatelé kariérového poradenství

Služby kariérového poradenství jsou poskytovány různými organizacemi a jednotlivci, které najdete i v naší Mapě podpory a spolupráce.

oblasti školství jsou to nejčastěji školní kariéroví poradci, školní psychologové a výchovní poradci (členové školního poradenského pracoviště), pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolské poradny ad.

oblasti trhu práce a sociálních věcí jsou to úřady práce, nejrůznější poradny neziskových organizací poskytující sociální služby pro znevýhodněné osoby ( poradny pro cizince, občanské poradny, denní centra pro osoby s psychickými obtížemi, poradny a centra pro osoby v krizových životních situacích apod.)

V soukromé sféře jsou to personální agentury, OSVČ kariéroví poradci, koučové apod.

Kariérové poradenství je poskytováno zdarma nebo jako placená služba, někdy jako dotovaná služba se spoluúčastí klienta. Záleží na tom, do jaké míry je poskytovatel služby podporován regionálním, státním nebo mezinárodním orgánem.

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.