Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Standard kvality kariérového poradenství

Kariérové poradenství už dlouhou dobu není o tom lidem poradit, na co se hodí podle profesního testu, nebo je “dosadit” na volné pracovní místo. Vlastně o dávání rad není skoro vůbec. A i když každý/á z našich kariérových poradců/poradkyň má svůj osobitý přístup, jsou tu zásady, na kterých se shodneme a které dodržujeme. Řídíme se standardem kvality kariérového poradenství. Chcete o něm vědět víc?

Co je standard kvality kariérového poradenství (KP)?

Standard kvality KP představuje komplexní a přehledný nástroj rozvoje služby kariérového poradenství, který reflektuje jednotlivé oblasti poradenské praxe a který pomáhá nastavit celkovou koncepci poradenského pracoviště ve škole nebo jiné instituci.

Nejedná se o závazný dokument typu ISO, ale o pomůcku pro udržitelnou a kvalitní službu přinášející užitek žákům, rodičům a dospělým klientům. Standard vznikl v rámci mezinárodního projektu QUAL-IM-G a je volně k dispozici všem zájemcům o rozvoj své poradenské služby.

Způsob práce se standardem ve školách

Se standardem kvality pracujeme jedním slovem partnersky. V rámci individuálních schůzek poradce na školách seznamujeme s jednotlivými oblastmi kariérového poradenství a vzdělávání, které pokrývají celé spektrum poradenské služby žákům.

Společně hledáme a definujeme v dílčích oblastech KP jednotlivá kritéria, která mají školy zájem sledovat, rozvíjet a zkvalitňovat. Následně provázíme kariérové poradce procesem rozvoje a zavádění konkrétních opatření. Podívejte se na infografiku standardu kvality KP.

Standard kvality kariérového poradenství u nás v KCV

Považujeme rozvoj kvality naší služby pro spokojenost nás a našich klientů za velmi důležitý. Vzali jsme si tento standard jako výchozí bod a upravili jsme si ho na míru tak, aby co nejlépe sloužil našim potřebám a ve výsledku potřebám našich klientů. 

Stále na něm průběžně pracujeme, poznáváme benefity, které přináší (nezanedbáváme naše vzdělávání, vzájemně se podporujeme a inspirujeme při pravidelných intervizích a dbáme na zkušenosti, které rostou s počtem skupinových a individuálních poradenských aktivit). Primárním cílem není navýšení konkurenceschopnosti, ale důvěryhodnosti, která je pro kvalitní kariérové poradenství klíčová.

Chcete se inspirovat? Tady je náš interní standard kvality.