Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Spolupráce

Školy

Spolupracujeme se základními a středními školami Plzeňského kraje formou metodické podpory při tvorbě a zavádění koncepce kariérového poradenství ve škole, nabízíme skupinové programy pro žáky, podporu v rozvoji rovných příležitostí nebo prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a další…

Zaměstnavatelé

Spolupracujeme se zaměstnavateli v regionu, nabízíme metodickou podporu rozvoje spolupráce se školami, příklady dobré praxe, metodickou podporu kariérového rozvoje zaměstnanců a další…

Sociální partneři

Spolupracujeme s Úřadem práce, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, Informačním a poradenským centrem ZČU, Národním pedagogickým institutem, centrem Euroguidance, řadou neziskových organizací, Expertní komorou kariérového poradenství a jsme otevřeni další spolupráci…

Metodické materiály

Školám, zaměstnavatelům, sociálním partnerům i dalším zájemcům nabízíme naše metodické materiály v tématech: 

  • Kariérové poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Rovné příležitosti
  • Spolupráce škola – firma
  • a další…
MAPA PODPORY A SPOLUPRÁCE

Najděte si partnery!

Nebuďte v tom sami, spolupracujte s dalšími lidmi a subjekty, propojte se, inspirujte se navzájem… V naší mapě si najdete partnery podle jejich zaměření nebo působnosti.

 

 

Články a inspirace

Novinky

Inspirativní online setkání pro Školy Připravené Podpořit

Před třemi lety jsme v rámci projektu “Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” vytvořili prostor pro setkávání, sdílení, inspiraci a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší je. Platformu rovných příležitostí přejmenováváme, ale záměr zůstává stejný.

Číst více
Nezařazené

Propojení školy s pracovní realitou – výstupy Inspiromatu

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se osobně sešli s kariérovými poradci ze škol Plzeňského kraje u nás v Tylovce, v Krajském centru vzdělávání, nad dalším z témat kariérového poradenství. Na jarním KARIÉROVÉM INSPIROMATU bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU

Číst více
Novinky

Kariérový INSPIROMAT

… aneb setkejme se osobně nad dalším z témat kariérového poradenství. Tentokrát ve středu 17. dubna ve  14  – 17 hodin v budově Krajského centra vzdělávání v Tylově ulici 33 v Plzni. Setkání je příležitostí pro všechny kariérové poradce ve škole –  na ZŠ i SŠ, výchovné poradce a další pedagogy i zájemce mimo školu o téma JAKÉ JSOU MOŽNOSTI I LIMITY PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU?

Číst více