Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Budoucnost oborů, profesí, vývoj trhu práce

Volba oboru

Volba oboru, kterému se budete věnovat, závisí na mnoha věcech – silné stránky, zájmy, zkušenosti, školní prospěch, finanční a dojezdové podmínky… Taky je dobré zohlednit budoucnost pracovního uplatnění absolventů daného oboru – má můj vybraný obor vůbec budoucnost?

Změny na trhu práce

Svět práce se mění velkou rychlostí vlivem demografického vývoje, vývoje nových technologií, pokroku ve využívání umělé inteligence, robotizace, klimatických změn atd. Řada pracovních pozic zaniká a nové se objevují.

Odborné dovednosti, které se naučíte v průběhu studia střední/vysoké školy, budou s největší pravděpodobností brzo zastaralé. Proto je nutné co nejvíc využívat příležitostí ke kontaktu s reálným pracovním prostředím – brigády, praxe, stáže, exkurze, stínování, dobrovolnictví…, aby člověk na základě těchto zkušeností dokázal smysluplně rozvíjet svou kariéru a jeho odborné dovednosti odpovídali potřebám zaměstnavatelů.

Existují ale i dovednosti, které se Vám budou hodit vždycky a které budou Vaší výhodou, jak udržet se změnami trhu práce krok. Jsou to tzv. DOVEDNOSTI BUDOUCNOSTI, které odborníci vybrali na základě výzkumů a predikcí trhu práce. Které to jsou, si můžete přečíst třeba na webu Europass: Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?

Budoucnost oborů a profesí

Jaké obory mají budoucnost a jaká povolání pravděpodobně budou vznikat?

Vývoj trhu práce

Velké množství dat, která vypovídají o vývoji na trhu práce z hlediska nezaměstnanosti, mezd, struktury odvětví, ekonomické úrovně atd. shromažďují statistiky a analýzy Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA), Úřadu práce ČR, Českého statistického úřadu (ČSÚ) nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), ale čert aby se v tom vyznal…

Doporučujeme záznamy z Datové snídaně od LMC, kterými lidsky a srozumitelně provází Tomáš Ervín Dombrovský.