Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Profesní kvalifikace Kariérový poradce / kariérová poradkyně

Chcete mít “papír” na to, že jste profíci v kariérovém poradenství? Není nic snazšího, než jej získat absolvováním zkoušky z profesní kvalifikace.

Osvědčení o profesní kvalifikaci evidované v Národní soustavě kvalifikací prokazuje podobně jako třeba výuční list, že jeho držitel je kompetentní vykonávat dané povolání, a je uznáváno zaměstnavateli jako kterákoli jiná veřejná listina.

Pokud tedy vykonáváte už nějakou dobu činnost kariérového poradenství a rádi byste získali oficiální potvrzení, že jste pro tuto činnost kompetentní, obraťte se na nás. 

Jsme autorizovanou osobou pro zkoušku z profesní kvalifikace Kariérový poradce / Kariérová poradkyně (75-004-R) dle hodnotícího standardu NSK.

Národní soustava kvalifikací je podporována MŠMT a legislativně jsou zkoušky upraveny Zákonem č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Podmínkou pro konání zkoušky je to, že uchazeč vyplní a podá přihlášku ke zkoušce. Formulář této přihlášky je zveřejněn na stránkách MŠMT. Přihlášku může podat každý uchazeč, který splňuje jednu z následujících variant požadavků: 1) je starší 18 let a získal alespoň základy vzdělání, 2) nebo je účastníkem rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Požadavky ke zkoušce: Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, délku a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. 

Povinné součásti Profesního portfolia uchazeče a další podrobné informace najdete na NSK.

Příprava ke zkoušce

Četli jste si hodnotící standard této kvalifikace a nejste si jistí, že byste zkoušku zvládli? Nabízíme různé vzdělávací příležitosti pro kariérové poradce včetně 80-hodinového vzdělávacího programu opírajícího se v tematických oblastech o výše uvedený kvalifikační standard.

Pro nabídku vzdělávání v kariérovém poradenství pokračujte na stránku Vzdělávání pro kariérové poradce.