Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Portfolia jsou pro všechny

Žáci a studenti

Mít svoje portfolio je skvělá věc. Máš v něm všechny důkazy o tom, co už umíš, dokážeš, cos zažil/a… Pomůže ti uvědomit si, čemu se věnovat dál, v čem se zlepšovat a ve finále ti pomůže se rozhodnout, na jakou školu jít, jakému oboru se věnovat.

Dospělí

Profesní portfolio je přesně tou výhodou, která Vám získá náskok před ostatními uchazeči o zaměstnání. Díky portfoliu všichni, kdo do něj nahlédnou, získají jasné důkazy o Vašich kompetencích a zkušenostech. Bylo by bláhové ho nemít.

Pedagogové

Portfolio ve škole je šikovným nástrojem, jak získat přehled o dosavadních kompetencích Vašich žáků, jak je rozvíjet individualizovanou formou a předávat jim odpovědnost za vlastní vzdělávání a rozvoj. A mít své pedagogické portfolio je také skvělá věc.

K čemu je portfolio dobré

 • Vede k zamyšlení nad tím, co dělám, proč to dělám, co se tím učím, jak naučené využívám, jak to mohu využít dál ve svém životě, v čem se chci rozvíjet a co je pro to potřeba ještě udělat?
 • Obsahuje důkazy o profesním vývoji a posunu.
 • Zachycuje dlouhodobý vývoj, osobnost, jedinečnost a potenciál.
 • Povzbuzuje v samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení a rozvoj, motivuje mě k dalšímu rozvoji.
 • Podporuje při sebeprezentaci např. při tripartitách, přijímacím řízení na vyšší stupně škol, závěrečných zkouškách, při hledání praxí, stáží, brigád či práce, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
 • Posiluje kariérní kompetence (CMS)
 • Učí mě tzv. PORTFOLIOVÉMU MYŠLENÍ = umím pojmenovat, kdo jsem a co umím, dokáži převést pojmenování svých schopností a dovedností do jazyka kompetencí,  identifikovat, co to o mě říká a uvést pro to důkaz. 

Co portfolio obsahuje

Portfolio nemá obecně daná kritéria formy ani obsahu. Je to nástroj podporující individualitu svého majitele. Každý volí formu dle svých požadavků a možností. Nejobecnější dělení z hlediska formy je:

 • Fyzická / papírová portfolia, která mohou mít podobu desek, šanonů, krabice, šuplíku atd.
 • Digitální / elektronická portfolia, kdy se využívají elektronické dokumenty, platformy, webové stránky, online úložiště či aplikace jako např.:

Jak portfolio vypadá

Portfolio může obsahovat cokoliv, co mi pomůže odpovědět na otázky:

 • Co umím?
 • Co chci?
 • Co pro to mohu udělat?

Konkrétně to mohou být:

 • pracovní listy, výkresy, záznamy o přečtených knihách s vlastními poznámkami,
 • zpětné vazby od spolužáků, přátel, kolegů, rodiny či pedagogů,
 • vysvědčení, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží, certifikáty, osvědčení,
 • natočená videa, vytvořené prezentace, fotky vlastních výrobků,
 • deníky praxe, záznamy o volnočasových aktivitách, brigádách, dobrovolnictví,
 • reflektované výstupy z osobnostních testů a dotazníků volby povolání,
 • reflektované výstupy ze sebepoznávacích technik a aktivit,
 • životopis, motivační dopis, reference, kontakty a informační zdroje pro kariéru,
 • zpracované plány o tom, čemu bych se chtěl/a věnovat a vymezené kroky, které je potřeba k tomu udělat,
 • tipy na školení, která chci absolvovat.

Inspirace