Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Portfolia jsou pro všechny

Žáci a studenti

Mít svoje portfolio je skvělá věc. Máš v něm všechny důkazy o tom, co už umíš, dokážeš, cos zažil/a… Pomůže ti uvědomit si, čemu se věnovat dál, v čem se zlepšovat a ve finále ti pomůže se rozhodnout, na jakou školu jít, jakému oboru se věnovat.

Dospělí

Profesní portfolio je přesně tou výhodou, která Vám získá náskok před ostatními uchazeči o zaměstnání. Díky portfoliu všichni, kdo do něj nahlédnou, získají jasné důkazy o Vašich kompetencích a zkušenostech. Bylo by bláhové ho nemít.

Pedagogové

Portfolio ve škole je šikovným nástrojem, jak získat přehled o dosavadních kompetencích Vašich žáků, jak je rozvíjet individualizovanou formou a předávat jim odpovědnost za vlastní vzdělávání a rozvoj. A mít své pedagogické portfolio je také skvělá věc.

K čemu je portfolio dobré

 • Vede k zamyšlení nad tím, co dělám, proč to dělám, co se tím učím, jak naučené využívám, jak to mohu využít dál ve svém životě, v čem se chci rozvíjet a co je pro to potřeba ještě udělat?
 • Obsahuje důkazy o profesním vývoji a posunu.
 • Zachycuje dlouhodobý vývoj, osobnost, jedinečnost a potenciál.
 • Povzbuzuje v samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení a rozvoj, motivuje mě k dalšímu rozvoji.
 • Podporuje při sebeprezentaci např. při tripartitách, přijímacím řízení na vyšší stupně škol, závěrečných zkouškách, při hledání praxí, stáží, brigád či práce, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
 • Posiluje kariérní kompetence (CMS)
 • Učí mě tzv. PORTFOLIOVÉMU MYŠLENÍ = umím pojmenovat, kdo jsem a co umím, dokáži převést pojmenování svých schopností a dovedností do jazyka kompetencí,  identifikovat, co to o mě říká a uvést pro to důkaz.

PRO ŠKOLY, které mají zájem pracovat s portfolii jsme vytvořili:

 1. Portfoliové DESATERO
 2. Motivační video “Začínáme s portfolii ve škole”
 3. Postup, myšlenkovou mapu Jak na zavádění portfolií ve škole

Co portfolio obsahuje

Portfolio nemá obecně daná kritéria formy ani obsahu. Je to nástroj podporující individualitu svého majitele. Každý volí formu dle svých požadavků a možností. Nejobecnější dělení z hlediska formy je:

 • Fyzická / papírová portfolia, která mohou mít podobu desek, šanonů, krabice, šuplíku atd.
 • Digitální / elektronická portfolia, kdy se využívají elektronické dokumenty, platformy, webové stránky, online úložiště či aplikace jako např.:

Jak portfolio vypadá

Portfolio může obsahovat cokoliv, co mi pomůže odpovědět na otázky:

 • Co umím?
 • Co chci?
 • Co pro to mohu udělat?

Konkrétně to mohou být:

 • pracovní listy, výkresy, záznamy o přečtených knihách s vlastními poznámkami,
 • zpětné vazby od spolužáků, přátel, kolegů, rodiny či pedagogů,
 • vysvědčení, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží, certifikáty, osvědčení,
 • natočená videa, vytvořené prezentace, fotky vlastních výrobků,
 • deníky praxe, záznamy o volnočasových aktivitách, brigádách, dobrovolnictví,
 • reflektované výstupy z osobnostních testů a dotazníků volby povolání,
 • reflektované výstupy ze sebepoznávacích technik a aktivit,
 • životopis, motivační dopis, reference, kontakty a informační zdroje pro kariéru,
 • zpracované plány o tom, čemu bych se chtěl/a věnovat a vymezené kroky, které je potřeba k tomu udělat,
 • tipy na školení, která chci absolvovat.

Inspirace

Desatero_portfolia_KCV
Začínáme s portfolii - myšlenková mapa