Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Dovednosti pro řízení kariéry - Career Management Skills (CMS)

Užitečným nástrojem při uvažování o Vaší další kariérní cestě je bezesporu konzultace s kariérovým poradcem. Přesto věříme, že největšími experty na vlastní život jste VY SAMI a my (poradci) jsme jen průvodci při hledání Vašeho vlastního potenciálu, při plánování, rozhodování a vědomé cestě životem.

Vašimi vnitřními průvodci mohou být tzv. dovednosti pro řízení kariéry neboli kariérové kompetence, často používané pod zkratkou CMS (Career Management Skills). 

Existuje celá řada různých přístupů ke kariérovým kompetencím. Jednotným principem je však to, že tyto kompetence umožňují člověku orientaci v sobě samém, ve vzdělávacích příležitostech i ve světě práce a vybavují ho dovednostmi, díky kterým si zvládne vytvořit či najít uplatnění v rychle se proměňujícím trhu práce a místo v současné společnosti.  

SEBEPOZNÁVÁNÍ

Abych věděl/a, jakým (kariérním) směrem se vydat a mohl/a se na základě toho správně rozhodovat, musím nejprve znát sám/sama sebe.

Jaké dílčí dovednosti sem patří a jak na to?

INFORMACE A POZNÁVÁNÍ SVĚTA

Ke správnému nasměrování své životní (kariérní) cesty potřebuji kromě poznání sebe samé/ho také poznat a prozkoumat svět – informace a možnosti, které nabízí

PLÁNOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A NALÉZÁNÍ ZÁMĚRU

Mám-li informace o sobě i světě okolo mě, je na čase stanovit si cíle a rozplánovat dílčí kroky, které k nim povedou. Zároveň tyto informace zohledňuji při rozhodování

SEBEVYJÁDŘENÍ, SÍŤOVÁNÍ, SPOLUPRÁCE

K uplatnění na trhu práce se potřebuji umět prezentovat. Největší množství příležitostí na (kariérní) cestě vzniká poznáváním nových lidí a propojováním se s nimi.  

SMYSLUPLNÉ PROPOJENÍ

Tyto čtyři oblasti kompetencí nefungují odděleně. Neučíme se jednu po druhé, ale průběžně s přibývajícími zkušenostmi se člověku otevírají nové možnosti k osvojování, prohlubování a rozvoji dílčích dovedností a opakovaně se k nim vrací. Jedná se o celoživotní proces, stále potřebujeme být schopni adaptovat se a obstát na proměnlivém trhu práce. Celý život díky těmto kompetencím můžeme vědomě přizpůsobovat svou vzdělávací a profesní dráhu tak, abychom naplňovali svůj potenciál a nalézali v tom, co děláme, smysl

TIP! Smysluplné propojení toho, co mě baví, v čem jsem dobrý, co si současná společnost žádá a jak jsem schopný/á obstát na trhu práce (uživit se), je principem tzv. konceptu IKIGAI, který je jeden z pilířů dlouhověkosti v Japonsku.  

Zdroje ke kariérovým kompetencím pro pedagogy: