Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Dovednosti pro řízení kariéry

Sebevyjádření, síťování a spolupráce

K uplatnění nejen na trhu práce, ale celkově ve společnosti, se potřebuji umět prezentovat. Zároveň je známo, že největší množství příležitostí na (kariérní) cestě vzniká poznáváním nových lidí a vzájemným propojováním se s nimi, tzv. síťováním (networking).  

Do oblasti sebeprezentace a síťování spadají zejména následující dílčí dovednosti:
  • Vytvářím a využívám různé formy prezentace toho, kdo jsem a co umím, s ohledem na to, kde a komu se prezentuji. Může sem patřit např. životopis, motivační dopis, portfolio, osobní web, profil na sociálních sítích, ale také ústní prezentace formou pohovoru atd. 
  • Rozvíjím se v komunikačních a prezentačních dovednostech. Ty pak efektivně využívám a vědomě volím směrem ke svému záměru. 
  • Tvořím a udržuji vlastní síť kontaktů pro podporu, spolupráci, osobní i profesní rozvoj a identifikuji zdroje, které jsou nápomocné pro mou kariérní cestu. 
  • Aktivně vyhledávám a využívám příležitosti k seznámení a propojování s lidmi z oblasti, která mě zajímá, stejně jako k budování sítě kontaktů.