Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Vzdělávání (nejen) pro kariérové poradce

Dynamické změny (nejen) světa práce včetně stále častějších transformací oborů kladou větší nároky na vzdělávací systém.

Širokou agendu kariérového poradenství nemůže nést na bedrech pouze jeden člověk ve škole (výchovný/kariérový poradce), ale stává se stále častěji tématem celého pedagogického sboru.

Pedagog s kompetencemi kariérového poradenství (vedení rozhovoru, skupinové poradenské aktivity ve třídě či zavádění prvků kariérového vzdělávání do výuky):

  • prospívá klimatu školy, protože svou prací snižuje stres spojený s výběrem oboru SŠ u žáků ZŠ a s přípravou vstupu na trh práce u žáků SŠ,
  • snižuje rizika předčasných odchodů ze vzdělávání,
  • pomáhá vytvářet partnerský vztah ve vzdělávacím procesu a často má možnost adresně rozvíjet základy kariérových dovedností pro další úspěšný život svých žáků.
  • Struktura našich kurzů je postavena tak, aby si mohl vybrat každý zájemce v různé fázi svého profesního rozvoje v kariérovém poradenství v časové dotaci 8 – 80 hodin.
  • Ve všech našich kurzech dbáme na praktický rozměr a aktivní spolupráci účastníků s lektorem, záleží nám na aplikaci získaných znalostí a dovedností v rámci specifik konkrétní instituce, z níž účastník přichází.
  • Z naší strany nabízíme profesionalitu, přátelský přístup a další benefity typu účasti na pravidelné platformě kariérových poradců v rámci další kolegiální podpory a síťování kariérových poradců.
  • Pro konkrétní nabídku kurzů vstupte sem.

Založili jsme a zaštiťujeme Platformu kariérových poradců Plzeňského kraje. 

Jde o síť spolupracujících kariérových poradců a poradkyň ze škol a dalších organizací, kteří se setkávají osobně nebo online, inspirují se navzájem svou dobrou praxí, sdílejí své zkušenosti, ale i přešlapy.

Základ platformy tvoří absolventi našeho vzdělávacího programu pro kariérové poradce a našich dalších vzdělávacích kurzů a aktivně spolupracující poradci ze základních a středních škol, Úřadu práce a řady neziskových organizací. Přidejte se i Vy.

Platformu najdete na sociálních sítích nebo se do ní můžete zapojit účastí na některém z Inspiromatů (viz níže).

(Ne)pravidelné setkávání členů platformy a dalších zájemců z řad kariérových poradců a poradkyň, kde jsou účastníci spolu s námi zároveň i vzdělavateli – pokud mají zájem předat své zkušenosti ostatním.

O nadcházejících termínech Inspiromatů informujeme v sekci Aktuality a články.

Články a inspirace

Kariera

Hledáme nové kolegyně a kolegy

Je pro Vás zajímavé téma celoživotního vzdělávání a rozvoje? Chtěli byste se stát součástí týmu, který se snaží přispět ke zlepšení jeho kvality (nejen) v Plzeňském kraji? Přidejte se k nám, aktuálně hledáme tyto pozice: Projektový manažer, Kariérový poradce, Evaluátor

Číst více
Novinky

11. setkání Platformy rovných příležitostí

Nový školní rok je podle nás vhodné období pro nové začátky. V KCV jsme tento start pojali ve velkém, a to proměnou struktury i vizuální identity celé organizace. Tím však nekončíme, budeme v našich aktivitách pokračovat, ba co víc, dále je rozvíjet. A jak se ke změnám a vlastnímu rozvoji na začátku roku stavíte vy?

Číst více
AKCE A KONFERENCE

Co se bude dít a kde se můžeme potkat

Upozorňujeme a zveme Vás na zajímavé akce související s kariérovým poradenstvím a vzděláváním nejen v Plzeňském regionu.

MAPA

Mapa podpory a spolupráce

Vyhledejte si přímo v mapě podle svých požadavků školy, podpůrné organizace, firmy, státní nebo vzdělávací instituce, které nabízí kariérové a další poradenství a služby související s podporou škol nebo jednotlivců.

FAQ

Odpovědi na vaše nejčastěji kladené otázky

Jak poskytovat žákům karierové poradenství ve svých hodinách? Kde najdu pracovní listy? Jaký kurz si mám vybrat? Jak získat zkoušku z profesní kvalifikace Kariérový poradce?